1388-74

ماجرای هرکول تازه و سایروس جدی شد!

1388-69

• شایع است مایلی سایروس با یافتن مرد تازه ای در زندگیش، تا حدی آرام شده است! مایلی که دو سه سالی با لیام همسورت رابطه عاشقانه داشت، بدنبال کلی قهر و آشتی ، سرانجام لیام بکلی از زندگی او بیرون رفت و گفت که مایلی از کنترل خارج شده است.
اینک مایلی با کلان لوتز با بازیگر فیلم های Twilight و اخیرا افسانه هرکول، چنان آمیخته که دیگر از بوسیدن او درجلوی دوربین ها ابایی ندارد.
کلان لوتز به اطرافیان گفته من این دختر وحشی را رام می کنم.

ریکی مارتین از دوست پسرش جدا شد

1388-70

• شایع است چون دوست پسر ریکی مارتین در گفتگو با نشریات از جزئیات روابط خود سخن گفته، میان شان شکراب شده و کارشان به جدایی کشید.
ریکی مارتین که سالها این راز خود را پنهان کرده بود، 3 سال پیش از همه چیز سخن گفت و حتی کارلوس گانزالس را بعنوان دوست پسر خود معرفی نمود، به گفته اطرافیان ایندو زندگی آرامی داشتند و همه جابا هم به سفرمیرفتند تا کارلوس با یکی از نشریات درباره زندگی خصوصی خود و بعضی جزئیات حرف زد و همین بهانه ای شد تا ریکی هفته قبل پایان این رابطه را اعلام کند.

قهر و آشتی  On And Off

1388-71

• شایع است در طی دو سال و نیم گذشته، جستین بیبر و سلینا گومز، 5 بار از هم جدا شده اند،ولی هنوز تکلیف رابطه شان مشخص نشده است.
ایندو که ابتدا عشق پرشوری بهم داشتند ، بدنبال برملا شدن رابطه جستین با دو سه دختر رقصنده، میان شان فاصله افتاد و سلینا بکلی از زندگی جستین بیرون رفت، ولی چند  هفته بعد در یک  مجلس هالیوودی، با هم آشتی کردند بعد از یکسال باز قهر کردند،  حتی هر دو با دیگران دیده شدند، ولی باز آشتی کردند و این قهر و آشتی ها تا 3ماه پیش ادامه داشت تا هر دو اعلام کردند راه شان را جدا کرده اند.
اما دوم ژانویه جستین 19ساله و سلینا 21 ساله با هم دیده شدند که یکدیگر را بوسه باران می کنند.

کریستینا بخاطر دوست پسرش لاغر شد

1388-72

• شایع است کریستینا اگولرا خواننده و ستاره معروف، بخاطر دوست پسرش ، حدود 25 پاوند وزن کم کرد.
کریستینا که ناگهان در سال 2012، خود را رها کرده و به صورت یک زن تپل مپل درآمد، مورد انتقاد خیلی ها قرارگرفت ورسانه ها او را حسابی کوبیدند، ولی او تا لحظه ای که متیو راتلر موزیسین معروف، دوست پسرش از این مسئله ابراز نارضایتی کرد، تن به رژیم غذایی و ورزش سخت داد و درست از همان روز، دست بکار شده بطور معجزه آسایی خود را روی فرم آور و اخیرا در سفری باتفاق متیو به کوه های پربرف آلپ در سویس با چنان اندام شیکی جلوی دوربین ها ظاهر شد که همه زیباشناسان او را ستودند.

سیل سرزنش ها بسوی دمی مور سرازیر است

1388-73

• شایع است رابطه عاشقانه دمی مور 50 ساله با شان فرایدی 27ساله، سیل سرزنش ها را بسوی او سرازیر کرده است.
در میان اطرافیان و همکاران می گویند دمی یکبار همین تجربه را در مورد اشتون کاچر کرد و آن نتیجه دردآلود را گرفت و حالا تجربه دوم، سبب شگفتی است، ولی وقتی به اندام زیبا و شکیل و پر عضله دمی مور نگاه می کنند و با اندام عشق تازه اش مقایسه می کنند، هیچ کم و کسری نمی بینند، انگار هر دو 27 ساله هستند. گرچه شان مدتها از دوستان نزدیک دختر 25 ساله دمی بود!
بهرحال شان فرایدی یک موزیسین هنرمند است. خوب می خواند و راه را بروی آینده خود هموار می کند و مسلما چه کسی بهتر از دمی مور برای عبور به آینده؟!