1391-45

رابرت دنیرو: با گریس خوشبختم

1391-46

• شایع است رابرت دنیرو بازیگر 70 ساله سینما، خیلی کم درباره زندگی خصوصی خود حرف میزند ولی هفته قبل این طلسم شکسته شد. رابرت در سال 1997 که با گریس هالی تاور ازدواج کرد و هیچگاه چنین زندگی پر از سعادت و عشقی را پیش بینی نمی کرد.
گریس 58 ساله می گوید احترام  متقابل و صداقت بهترین اصل زندگی ماست.
هفته قبل درسندانس فیلم مستند زندگی دنیرو با نام  Remembering the Artist Robert Deniro به نمایش درآمد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و برای اولین بار همه بسوی زندگی دنیرو رفتند.

مدانا می خواهد پسرخوانده اش را به میدان بیاورد

1391-47

• شایع است با مخالفت شدید شوهر سابق مدانا، گای ریچی، با فعالیت هنری پسرشان «روکو»، مدانا پسرخوانده اش را وارد عرصه هنرکرد.
• مدانا ضمن اینکه خود مخالف فعالیت هنری دخترش لوردس است و او را در دنیای فشن غرق کرده، دو سال پیش کوشید روکو پسرش را در کنسرت هایش روی صحنه بیاورد و در دوکنسرت هم با او همراه شد ولی بدلیل گریز پسرش ازمدرسه و تغییر اخلاق اش، گای ریچی پدرش بکلی با این فعالیت ها مخالفت کرد و مدانا هفته قبل که پسرخوانده خود دیوید 8 ساله را به مراسم گرامی آورد و با او روی صحنه رفت، درواقع او را بجای روکو به صحنه هنر کشید.

دو عاشق نامدار، دیگر حاشایی ندارند!

1391-48

• شایع است عشق شان پن و شارلیزترون دو سوپراستارنامدار، از مرزمعمولی خود گذشت و به یک رابطه 24 ساعته مبدل شد.
شان پن بعد از جدایی از رابین رایت همسر دیرین خود، با وجود چند رابطه گذرا، با هیچ زنی بطور جدی وارد رابطه نشد ولی این بار برای او عشق شارلیز جدی تر از این حرفهاست. شارلیز قبلا گفته بود تا بطور جدی به مردی دل نبندد و برنامه ای در پیش نداشته باشد، او را به پسرخوانده خود جکسون معرفی نمی کند ودیدیم که جکسون وشان را بهم معرفی کرد، ایندو اینک بهم وابسته اند، شان اینک به خانه شارلیز نقل مکان کرده.

هایدی کلوم از بادی گارد و دوست پسرش جدا شد

1391-49

• شایع است گوشه وکنارهای مطبوعات درباره رابطه هایدی کلوم سوپرمدل 45 ساله و بادی گاردش مارتین کریستی 40 ساله سرانجام سبب شد تا آنها از هم جدا شوند.
• مارتین دراوایل سال 2012 بادی گارد هایدی بود که بمرور به روابطی پنهانی مبدل شد، و در اواخر سال 2012 هایدی از شوهرش سیل Seal جدا شد و خیلی زود شب و روزش را با مارتین گذراند، ولی به گفته اطرافیان هیچگاه مارتین بعنوان یک معشوق و یا دوست پسر واقعی با هایدی همراه نبود، چون هایدی او را در مراسم رسمی، در شب های اهدای جوایز و ردکارپت نمی برد و همین کم کم گوشه و کنایه های رسانه ها را بدنبال داشت و عاقبت هایدی بکلی از مارتین جدا شد گرچه می گویند گوشه های تاریکی از زندگی مارتین اخیرا رو شده و پای زنی در میان بوده است.

گزارشگر معروف 20/20 اعتراف کرد الکلی است

1391-50

• شایع است اگر الیزابت ورگاس گزارشگر  ABC اعتراف به الکلی بودن نمی کرد شغل خود را از دست می داد.
الیزابت در 24 ژانویه در برنامه صب بخیر امریکا ABC در برابر سئوال همکارش جورج استفانوپولوس که آیا شما الکلی هستید؟ گفت بله من الکلی هستم این مسئله مدتها طول کشید تا من بالاخره پذیرفتم که الکلی هستم و بلافاصله اقدام به ترک اعتیاد گرفتم.
الیزابت 50 ساله که گزارشگر با سابقه برنامه 20/20 است صاحب دو فرزند 7و 11 ساله و همسر 54 ساله است و خود میگوید پسرم با جمله ای مرا بخود آورد و گفت آب میوه مادرم شراب است!