1408-50

بی توجه به هشدار پزشکان

1408-51

• شایع است با وجود هشدار پزشکان متخصص به کریستی الی در مورد رژیم لاغری تازه اش، او بدون توجه، با سرعت میکوشد تا حداقل 60 تا 70 پاوند از وزن خود را کم کند.
کریستی در سال 1988 فقط 128 پاوند وزن داشت، در سال 2006، به 230 پاوند رسید، دچار ناراحتی قلبی و عضلانی و استخوان شد. در سال 2006 حدود 75 پاوند وزن کم کرد و سکسی ترین بیکینی را پوشید. در سال 2009 دوباره وزن اضافه کرد و از مرز معمول هم گذشت.
در سال 2001 وقتی در شوی بزرگ  Dancing With The Stars حضور یافت 100 پاوند وزن کم کرده بود کاری خطرناک که هیچ پزشکی توصیه نمی کرد. ولی در طی دوسال دوباره چاق شد و اینک باز هم شروع به کسر وزن کرده وپزشکان به اوهشدار داده اند سلامتی اش را در خطر می بینند.

کورتنی جرات رو کردن عشق اش را پیدا کرد!

1408-52

• شایع است در طی 4 سال گذشته، کورتنی کاکس ستاره معروف تلویزیونی، بدلیل شوهر سابق خود دیوید ارکوئت، جرات رو کردن عشق جدید وحتی حرف از ازدواج را نداشت چون دیوید بعد از جدایی، هنوز چون سایه بدنبال او بود، صحبت از غرق شدن درالکل و مواد می کرد. ولی ازحدود یکسال پیش دیوید عاشق یک مدل جوان شده واز چند هفته قبل هم انتظار تولد فرزندی را می کشید، همین ها به کورتنی جرات داد تا عشق واقعی زندگی خود جانی مک دیوید را رو کند، با او نامزد شود و حتی حرف از ازدواج بزند.

رابطه 6 ساله رو شد!

1408-53

• شایع است جاش برولین 46 ساله، وقتی از همسرش دایان لین بعد از حدود 10 سال جدا شد، به همه گفته بود، که پای هیچ زنی در میان نیست، ضمن اینکه تا حدود یکسال هم هیچکس با او در مجلس و محفلی دیده نشد. ولی ناگهان دوستان نزدیک فاش کردند که جاش از دو سه سال پیش با کاترین بوید آسیستان هنری خود رابطه عاشقانه داشته و چون بهانه سفرها و دیدارهایشان، ظاهرا شغلی و کاری بود، هیچکس شک نکرده بود تا اینکه در سفری به ایتالیا، همه چیز رو شد وجاش هم حاشا نکرد!

راز عشق 20 ساله میشل فایفر وهمسرش

1408-54

• شایع است عشق 20 ساله پر از تفاهم و آرامش میشل فایفر ستاره 55 ساله سینما و شوهرش دیوید ای کلی در دو سه مورد نهفته است که سرانجام میشل و دیوید آنرا هفته قبل فاش کردند.
دیوید درحالیکه با چند گیلاس مشروب شنگول شده بود، گفت دست همدیگر راگرفتن و نوازش کردن و گاه بوسیدن مهم ترین راز ، احترام به عقیده هم گذاشتن و حاضر به گذشت یا اعتراف به اشتباه عذرخواهی در درجه دوم، قرار و مدار یک شام عاشقانه بدون حضور هیچ عضو خانواده و دوست و آشنایی، در درجه سوم قرار دارد.

شارون استون به داد خود رسیده است

1408-55

• شایع است شارون استون ستاره 56 ساله سینما، بعد از یک دوره 5 ساله، که دچار شکستگی و خمودگی زودرس شده بود و حتی دو سه فیلم نه چندان مناسب هم بازی کرد، اخیرا حسابی به خودش رسید و در فستیوال کن امسال، حداقل 15 سال جوانتر جلوی دوربین ها ظاهر شد و گفت بزرگ تر شدن، به رشد بالا رسیدن،میان ساله بودن هم خود عالمی دارد  که من تازه به آن رسیده ام، شارون درباره عمل جراحی هیچ سخنی نگفت! ولی وقتی آنتونیو باندراس را بغل کرد همه سراغ ملانی گریفیت همسر آنتونیو را گرفتند.