1413-57

دکتر آز با احتیاط جلو میرود

1413-58

• شایع است بدنبال سرزنش ها و بازخواست «دکتر آز» بدلیل دیدگاه های او درباره قطعی بودن بعضی مواد و خوراکی ها چون قهوه خام برای کاهش وزن، اینک با احتیاط قدم بر می دارد.
«دکتر آز» که محبوب میلیونها نفر است، در برنامه تلویزیونی خود با احتیاط و دوراندیشی درباره همه چیز حرف میزند، دوستداران او می گویند این مسئله برنامه را از هیجان انداخته است، ولی خود دکتر آز می گوید صبر کنید، کم کم به هیجان می آید.

ایوا لانگوریا به داد ملانی رسید

1413-59

• شایع است در روزهای غم انگیز جدایی ملانی گریفیث از آنتونیو باندراس اگر ایوا لانگوریا در کنارش نبود، شاید دوباره در الکل و مواد غرق می شد.
«ایوا» درست از چند روز قبل از جدایی و همه روز و شب های بعد از جدایی، در کنار ملانی ماند، با او به سفر، به پارتی و به محافل و مجالس مختلف رفت و سرش را گرم کرد و حتی برایش دوستان جدیدی هم ردیف کرد.

رابطه میان بیانسه و جی زی ترمیم شد

1413-60

• شایع بود که میان بیانسه و جی زی زن وشوهر معروف دنیای موزیک، شدیدا شکراب شده و حتی یکی از کانال ها، تصویری را از درگیری شدید و حمله ایندو در یک سالن زیبایی نشان داد، ولی ایندو برای رد هر شایعه و خبری، در تور مشترک خود در سراسر امریکا، می کوشند خیلی صمیمی و عاشق جلوه کنند، گرچه اطرافیان می گویند این تور، شاید آخرین تور مشترک ایندو باشد، چون اخیرا تنش های زیادی میان شان بوجود آمده است.

برای لی میشل عشق آمد و شادی آورد!

1413-61

• شایع است لی میشل ستاره سریال تلویزیونی که یکسال و اندی پیش عشق بزرگ زندگیش و همبازی اش «کوری مانتیت» را از دست داد، در یک افسردگی شدید و انزوا بسر برد. تا پزشکان توصیه کردند، بهتر است بدنبال یک عشق تازه برود و میشل نیز توصیه ها را پذیرفت و با توجه به دیدارهای گاه به گاه با مدل جوان «متیو پوئتز» با او به سفر رفت و در محافل دیده شد و عاقبت خبر داد که دوباره قلبش را بروی مرد تازه ای گشوده است و متیو با مهربانی ، صبوری و شور وهیجان و عشق او را از افسردگی و انزوا بدر آورد و  بدنیای عشق رهنمون شده است.