1423-38

عشق به غذا و یا زیبایی!!

1423-39

• شایع است رابطه عاشقانه ریچاردگیر و شف و ستاره معروف پادما لاکشمی، تعبیرهای مختلفی داشته است.
از سویی می گویند ریچارد گیر عاشق اندام خیره کننده پادما شده و از سویی می گویند او عاشق دستپخت و غذاهای متنوع اش شده است.
ریچاردگیر 64 ساله و پادما 43 ساله، چنان به هم چسبیده اند که انگار ده سال است عاشق هم هستند.

تلاش برای آشتی به نتیجه نرسید

1423-40

• شایع است تلاش دوستان و همکاران، برای آشتی دادن ماریا کری و نیک کانن، به نتیجه نرسید.
می گویند بدلیل موفقیت های اخیر نیک کانن و پروازهای تازه هنریش از سویی، و دور ماندن ازخانواده از سوی دیگر، رکود در فعالیت های هنری ماریا کری، عدم موفقیت آلبوم تازه، سبب ساز این جدایی است و بقولی ایندو بمرور از هم فاصله گرفته بودند.

هالی بری جلوی بازیگری مارتینز را گرفته

1423-41

• شایع است هالی بری به هر ترفندی که شده، جلوی بازیگری الیویر مارتینز را در سینما گرفته و فقط به یکی دو فیلم مشترک با او کفایت کرده است.
ایندو که هنگام بازی در فیلم مشترکی بهم دل بستند، در حقیقت تجربه ای برای هالی شد، که بمجرد ازدواج با مارتینز، تقریبا جلوی هر قرارداد تازه ای را گرفت و او را بعنوان مشاور و شوهر و پدر فرزندش چنان سرگرم ساخت که دیگر فرصتی برای الیویر باقی نماند.

ازدواج در ونیز

1423-42

• شایع است جورج کلونی بطور ضمنی، ازدواج خود را با امال علم الدین در ماه اکتبر تائید کرده است!
جورج و امال که در طی دو سه هفته اخیر به هر بهانه ای ایتالیا را ترک نگفته اند، در دو شب بزرگ در ایتالیا از جمله شب خیریه اندریا بوچلی و بنیاد پارکینسون محمدعلی کلی، به دوستان خود گفتند در ماه اکتبر در ایتالیا مراسم ویژه ولی بی سروصدایی دارند که لابد شبیه مراسم بردپیت و آنجلینا جولی، خیلی خصوصی است ولی هرچه هست، صحبت از ازدواج شان در ونیز به میان آمد.