1453-42

ماههای آخر زندگی رنی

1453-37

• شایع است سلین دیان با شجاعت خاص، می کوشد تاآخرین ماههای زندگی شوهرش رنی انجلیل، درآرامش کامل طی شود.
سلین تابستان گذشته، بدنبال بازگشت سرطان شوهرش، برنامه های لاس وگاس خود را مدتی متوقف ساخت، او را یاری داد تا به بهبودی نسبی دست یافت.
اینک رنی با عودکردن سرطان اش، به گفته پزشکان امیدی به آینده ندارد و آخرین ماههای زندگی خود را می گذراند و سلین همه نیروی خود را بکار گرفته تا همه لحظات را کنار رنی باشد و در آرامش دردهایش کنارش باشد.

راب کارداشیان با 100 پاوند اضافه وزن

1453-38

• شایع است همه تلاش خانواده کارداشیان برای یک رژیم غذایی و دارویی برای راب کارداشیان 28 ساله بی نتیجه مانده است.
راب که از حدود یکسال ونیم پیش مرتب چاق میشود و اخیرا تا 100 پاوند اضافه وزن دارد بدلیل یک ناراحتی جسمی وهمچنین اعتیاد وافسردگی، نتوانسته در این زمینه اقدامی بکند و تقریبا همه خانواده را ترسانده اند چون پزشکان به او هشدار داده اند.

خانواده رابین ویلیامز بجان هم افتادند

1453-39

• شایع است دعوای خانوادگی رابین ویلیامز وارد مرحله ناهنجاری شده است. از یکسال واندی بعد از خودکشی رابین ویلیامز کمدین برجسته سینما و تلویزیون، اینک سه فرزندش زلدا، زاکاری و کودی برای تصاحب همه یادگارهای پدر با همسر آخر او درحال جنگ هستند.
سوزان شنایدر بیوه ویلیامز با فرزندان او به دادگاه رفته اند و تا این لحظه حاضر نشده متعلقات خصوصی رابین را به بچه هایش بازگرداند و درواقع دادگاه باید تصمیم بگیرد.

افسردگی بعد از ترک اعتیاد

1453-40

• شایع است جان هام بازیگر اول سریال محبوب Mad Men بدنبال ترک اعتیاد، دچار افسردگی شدید شده است.
جان 30 روز دوره ترک اعتیاد و روان درمانی خود را در بیمارستان سیدرهیل کنتیکت طی کرد ولی ناگهان افسردگی به سراغش آمد، چون سریال پایان یافته، سریالی که سالها او را سرگرم، محبوب، ثروتمند کرد واینک براستی نمیداند با چه آینده ای روبروست دراین میان دوست دختر همیشگی اش جنیفر میکوشد تا او را در تمام این لحظات همراهی و حمایت کند تا بقولی از کانال تاریکی که روبروی خود می بیند عبور نماید.

زندگی خصوصی و بچه ها مهم هستند

1453-41

شایع است اخیرا لیوشرایبر و نوامی واتز تصمیم گرفته اند هر مسئله ای، حتی بازیگری، اگر مانع آرامش زندگی خانوادگی و بچه هایشان بشود، آنرا کنار بگذارند.
ایندو از سال 2005 زندگی عاشقانه شان را آغاز کردند و اینک با فرزند 6 و 7 ساله، و مشغله فراوان بازیگری به نقطه ای رسیده اند که تصمیم گرفته اند برای زمان با هم بودن برنامه ریزی کنند تا بچه ها تنها نباشند و عشق شان کمرنگ نشود. در غیر اینصورت به هر دو آمادگی کناره گیری از بازیگری را برای چند سال آینده دارند.