1456-105

رنی زلوگر در آستانه ازدواج

1456-106

• شایع است رنی زلوگر 46 ساله، بعداز یک سری جراحی پلاستیک، که بکلی چهره او را تغییر داد، اینک در آستانه ازدواج با دوست پسر خود دویل برام هال 46 ساله است، ایندو دو سال است عاشق هم هستند و آخرین تصمیم خود را گرفته اند.
رنی به خاطر دویل تن به چند جراحی داد، تا این که او را هیچکس نمی شناخت، ولی چهره اش بمرور دلپذیر شد.

سرانجام یکسال و نیم بعد از
سکته مغزی ازدواج کرد

1456-107

• شایع است رندی تراویس خواننده معروف آهنگهایی چون Too Gone Too Long سرانجام بعد از بهبودی کامل با نامزد خود ماری دیویس ازدواج کرد.
تراویس 55 ساله در آستانه ازدواج با ماری در سال 2013، ناگهان دچار سکته مغزی شده و با پای فلج کامل پیش رفت، ولی عشق او را نجات داد، با کمک ماری بمرور به سلامت کامل بازگشت و به آرزوی خود، وصلت با عشق بزرگ زندگیش رسید.

چنان لاغر کرد که روی جلد مجله اش برود!

1456-108

• شایع است اوپرا وینفری ، که سالها آرزو داشت اندام خود را بحد دلخواه لاغر و شکیل بکند، سرانجام به این آرزو رسید و برای چاپ تصویر خود بروی جلد مجله اش، چنان شکیل شد، که به قول اطرافیان بهترین زمان برای «کاورگرل» خودش است.
اوپرا به مناسبت پانزدهمین سالگرد انتشار مجله اش، با شوق فراوان روی جلد آن جای می گیرد.

نابینایی روزن بار چقدر واقعیت دارد؟

1456-109

• شایع است روزن بار ستاره 62 ساله، در آستانه نابینایی کامل قرار دارد، ولی چند تن از اطرافیان این مسئله را نوعی تبلیغات می دانند تا دوباره روزن بار روی خط خبرها بیاید!
در این میان خود روزن بار می گوید بدلیل بیماری بسیار نادری بمرور بینایی خود را از دست میدهد و بهمین جهت در صدد استخدام یک نفر برای یاری رساندن، خواندن کتاب و روزنامه و احتمالا قصه هایی که به او پیشنهاد میشود تا بازی کند.
روزن بار چنان دراین مورد خونسرد است که بعضی ها دچار تردید شده اند.