1460-103

چه کسی به چه کسی گوش می کند؟!

1460-104

• شایع است در زندگی مشترک وعاشقانه کیم کارداشیان و کانی وست، آن کسی که به دیگری گوش میدهد کیم است!
دوستان می گویند از همان ماههای اول آشنایی، ایندو سنگ های خود را واکندند! و کانی وست خیلی راحت در زبان عاشقانه و در ضمن آمرانه، به کیم فهماند که در زندگی مشترک شان فقط یکی باید «من» باشد وگرنه این وصلت به 6 ماه هم نمی کشد وجالب اینکه کیم خود را به او سپرد، ازاو آموخت، از عشق اش سیراب شد و لحظه ای از زندگی مشترک شان را بی جهت هدر ندادند و حضور فرزندشان به این روند کمک کرد و اینک در انتظار دومین فرزند هستند.

آشتی اما استون و اندرو گارفیلد

1460-105

• شایع است اما استون واندرو گارفیلد دو عاشق جوان، حتی یک ماه ونیم جدایی را هم تحمل نکردند و هفته قبل به هم پیوستند.
ایندو که زمان بازی در فیلم اسپایدرمن، به هم دل بستند و با هر فیلم، عشق شان بیشتر داغ شد!! با حذف اما در فیلم، ناگهان ایندو رابط شان بهم خورد و در اپریل گذشته بعد از 3 سال از هم جدا شدند وحتی هر کدام با دیگری دیده شدند، ولی هفته قبل هر دو به سراغ هم رفتند و زیر سقف خانه ای رفتند که پر از خاطره های عاشقانه اشان است.

تدارک عروسی با شکوه

1460-106

1460-107

• شایع است باربارا ایسترایسند تدارک عروسی با شکوهی را برای پسرخوانده خود جاش برولین دیده است.
باربارا زمانی با پدر جاش ازدواج کرد، که اوبا همسر قبلی خود زندگی پرتلاطمی داشت و باربارا نیز با آنها روابطی نداشت تا بعد از طلاق دایان لین و نامزد شدن جاش با آسیستان خود کاترین بوید، اینک باربارا آماده برگزاری پرخرج ترین مراسم عروسی برای پسرخوانده خود است.

هشدار جدی به هیو جکمن

1460-108

هشدار جدی به هیو جکمن • شایع است هفته قبل یک پزشک متخصص ومعروف استرالیایی، هیو جکمن را از ظاهر شدن در کنار دریا در روزهای آفتابی بکلی منع کرده است.
هیو دو سه هفته قبل اعلام کرد در طی دو سه سال اخیر حداقل 8 مورد سرطان پوست را در صورت و شانه ها و بخصوص بینی خود عمل کرده ولی بعد به اتفاق دکتر خود، دارو و لوشن موثری به بازار داده اند که جلوی سرطان پوست را می گیرد، ولی پزشک متخصص می گوید این دارها بروی هیو اثر ندارد و او بطور جدی باید از آفتاب بگریزد.