رومر ویلیز، پدر و مادرش را با هم آشتی داد

1461-35

• شایع است یک قهر چند ساله با همت یک دختر مهربان به آشتی کشید. رومر ویلیز دختر 26 ساله بروس ویلیز و دمی مور، بعد از 3 سال، پدر ومادرش را با هم آشتی داد.
«رومر» که در مسابقات پرطرفدار رقص Dancing with the Starsبرنده شد در تمام مدت پدر ومادرش، خواهران خود، همسر تازه پدرش را به محل مسابقه کشاند وآنها را کنار هم نشاند و هر شب با آنها به رستوران رفت و روابط حسنه جدیدی را میان آنها پایه گذاشت و دمی برای اولین بار همسر تازه و فرزند تازه بروس را با گرمی پذیرفت.

راب لو:
اگر همسرم نبود من عاقبت شومی داشتم

1461-36

• شایع است اگر همسر راب لوبازیگر معروف سینما و تلویزیون، در تمام سالهای گذشته کنارش نبود، او اینک در کنار بی خانمان ها، و معتادان بسر می برد.
راب لو به دوستان خود گفته من بارها اسیر اعتیاد شدم، با مشکلات مختلف از سوی دخترها و زنها روبرو شدم، تا پائین درجه شخصیت خود سقوط کردم، حتی بخاطر اعتیاد تا پای مرگ رفتم ولی این همسرم بود، که همچنان مقاومت کرد، بر من باور داشت وعاقبت نیز مرا نجات داد و مبدل به یک مرد خوشبخت کرد و من امروز الگوی دو پسر جوان خود هستم.

ملیسا پیشتاز ستارگان روز

1461-37

• شایع است توجه و شور وهیجان مردم در نقاط مختلف امریکا و اروپا نسبت به ملیسا مک کارتی، بازیگران نامدار قدیمی را دچار حساسیت و بقولی حسادت کرده است.
اینروزها ملیسا بخاطر گشایش فیلم تازه خود Spy (جاسوس)، علاوه بر لس آنجلس به نیویورک، برلین، لندن و دیگر نقاط دنیا میرود ودرحالیکه دو بازیگر معروف روز جیسن استاتهام و جود لا درکنارش هستند، همه توجهات را می گیرد در کل مردم دو بازیگر دیگر را فراموش می کنند.

راز سلامت و خوشبختی دکتر آز

1461-39

• شایع است دکتر آز همه اسرار کاری خود را با یاری همسرش لیزا در طی 30 سال جمع آوری کرده است.
«دکتر آز» در سال 1985 وقتی با لیزا ازدواج کرد، شخص گمنامی بود، ولی اعتماد به نفسی که لیزا به او داد و در ضمن او را در مسیری به حرکت در آورد، که امروز اورا محبوب، پر قدرت وثروتمند ساخته است و بروایتی این لیز است که در پشت پرده همه چیز را کشف وهدایت می کند لیزا اخیرا بدنبال اتهاماتی که از سوی مقامات دانشگاهی و پژوهشی در مورد شوهرش، همه را ردکرد و گفت هنوز سالها باید بگذرد تا قدر شخصیتی چون دکتر «مهمت آز» را بدانیم.