1357-101

همه چیز برای ازدواج آماده است

• شایع است همه چیز برای ازدواج رسمی جنیفرانیستن و جستین تروکس آماده است.
 ایندو خانه 21 میلیونی خود را اینروزها ریمادل می کنند، اثاثیه جدید خریداری کرده اند، لیست میهمانان راآماده ساخته اند و لباس عروس را تهیه کرده اند ولی هنوز تاریخ دقیق را به کسی اعلام نکرده اند.
در این میان یک پیشگوی معروف امریکایی اعلام کرده که این وصلت به بن بست میرسدو همین جنیفر را واداشته تا به سرعت مقدمات ازدواج را فراهم سازد.

1357-98

پیوند دوباره جان مایر و کتی پری

• شایع است بعد از هفته ها جدایی، جان مایر و کتی پری، دو خواننده معروف، دوباره بهم پیوستند.
 ایندو که خیلی ناگهانی از هم جدا شده وکتی پری دچار افسردگی شد و حتی دو سه مرد سر راهش قرار گرفتند. ولی هفته قبل ایندو در هتل بورلی هیلز، دست درست هم دیده شدند که از بوسیدن هم دریغ نداشتند جالب اینکه دوستان می گویند جان مایر مرد ثابت قدمی در عشق نیست، شاید چند هفته دیگر باز هم تن به جدایی بدهند!

1357-99

اعتراف بردپیت

• شایع است که اخیرا بردپیت بطور آشکار و گاه تا حدی ملایم و سربسته، بعد از سالها از دوران زندگی مشترک خود با جنیفرانیستن سخن می گوید.
«بردپیت» که هیچگاه در طی این سالها درباره دوران زندگی مشترک خود با جنیفر سخن نگفته بود، اخیرا گفته که درآن دوران زندگی نه چندان خوشحال، خوشبختی نداشته وحتی بدلیل فشارها درمواد مخدر هم غرق بوده است. و اینک در نهایت خوشبختی درکنار نامزدش آنجلینا و 6 فرزندش زندگی میکند.

1357-100