1714-32

عشق به نوجوانان، حتی گمنام

1714-33

شایع است کیت بکینسل ستاره 46 ساله، بعد از جدایی ازپیت اندرسون، بکلی شیوه زندگیش را تغییرداده و دراین مدت با نوجوانان نردعشق می بازد.
کیت اخیرا با یک نوجوان گمنام گودی گریس 22ساله به عشق و عاشقی مشغول است واورا با خود به سفردریایی، زمینی وهوایی می برد و بقول اطرافیان جوانک گیج و منگ میشود که این فرشته نجات، شاید مادرمهربان ازکجا پیدا شده که شب و روزمراقب اوست و به پایش پول هم می ریزد!

تا پای جدایی رفت

1714-35

1714-34

شایع است زندگی بظاهرعاشقانه تام بردی و جیزل، در طی دو سه سال گذشته، تا پای جدایی پیش رفت، تا سرانجام تام شیوه زندگی خود را عوض کرد.
نزدیکان ایندو میگویند آنها با عشق ازدواج کردند، صاحب 2 فرزند 7 تا 10ساله و پسری از ازدواج قبلی تام شدند، جیزل بخاطرآنها دست ازشغل پردرآمد خود کشید، ولی تام 42 ساله به شدت سرگرم مسابقات فوتبال NFL بود و مرتب درسفروتمرین و مصاحبه و کسب میلیون ها دلار، تا آنجا که هردوبه بن بست رسیدند، ولی دراین میان تام برای حل مشکل پیشقدم شد، بعد از 20 سال عضوNew England Patriots به تیم تمپا پیوست، فرصت کافی برای پرداختن به زندگی خود پیدا کرد واینک هردو به بچه ها وزندگی مشترک خود میرسند.

تا 7 فرزند پیش میرویم

1714-36

شایع است، الک بالدوین 62ساله وهمسرش هیلاریا 36 ساله درانتظارپنجمین فرزند خود هستند و به اطرافیان گفته اند تا 7 تا نشه بازی نشه!
الک که ازهمسرخود کیم سینگریک دخترسی و چند ساله دارد، ازهمسرتازه خود تا امروزصاحب 4 فرزند 6 و4 و 3 و 2 ساله شده و با وجود اینکه سال 2019 دوبار همسرش قبل ازوضع حمل جنین را از دست داد، آنها دست نکشیدند.
الک عاشق فرزند زیاد است واینکه زیرسقف خانه اش سروصدای بچه ها بپیچد و همسرش نیز مطیع او و دلبسته فرزندان خود.

1615-89

حساسیت به ازدواج دوگانه

1714-37

1714-38

1714-39

شایع است مراسم دوگانه با شکوه ازدواج نیک جوناس و پریانکا چوپرا در اروپا وهند، سبب حساسیت هایی میان همسران دو برادر نیک شد. حتی می گفتند سوفی ترنرهمسرجوی جوناس، تقاضای برگزاری یک مراسم تازه ازدواج به مناسبت سالگرد وصلت شان را کرده است!
هفته قبل دوستان سوفی گفتند که اگرهم چنین حساسیتی بوده، اینک بدلیل کرونا، خانه نشین شدن، بیشتر بهم پرداختن ودرخلوت هم بودن، به ایندو فهمانده که چقدر بهم وابسته و همبسته هستند و جالب اینکه همه روزه به اتفاق سه سگ خود، ساعتها پیاده روی می کنند و بعد به خانه وخلوت خود میروند تا قدرهم را بیشتربدانند.

بخاطرمادری با سینما وداع گفت

1714-40

شایع است بدنبال مادرشدن کامرون دیاز، همه قول وقرارهای بازگشت او به سینما معلق ماند.
کامرون 47 ساله، بعد ازازدواج با بنجی مادن 41 ساله درسال 2015، دراوج شهرت و محبوبیت دست ازبازیگری کشیده و به خلوت خود وهمسرش فرو رفت.
کامرون که قبل ازکناره گیری از گرانترین ستارگان سینما بود وآخرین دستمزد او 20 میلیون دلاربود دراین مدت بیش از 60 پیشنهاد فیلم وسریال با دستمزد بالا روبرو شد وآخرین آنها یکسال پیش تا پای امضا قرارداد رفت، ولی کامرون به عقب انداخت.
نزدیکان او میگویند تولد پسرش، که اینک 4 ماهه است، خط بروی همه پیشنهادات و قراردادها کشید واو برای همیشه با دنیای بازیگری وداع گفت.

1714-72

 1563-85