1716-86

رضایت ازکرونا!

1716-87

• شایع است خیلی ازهمسران بازیگران معروف ازحضورکرونا تشکرهم میکنند!
این همسران ستارگان که درطی سالها، بجرات درماه دو سه روز زیریک سقف بودند اینک شب وروز با هم هستند و تا پایان سال نیزپروژه سینمایی و تلویزیونی اجرا نمیشود ازجمله این زنان اوا مندز ستاره معروف است که اینک هفت هشت سالی است کلی خانه نشین شده ودرحالیکه شوهرش رایان گازلین مرتب درسفربوده است.
مندزاخیرا به دوستان گفته کرونا بلای بزرگی بود ولی حسن هایی هم داشت و آنهم گرمی عشق درخانواده و زیریک سقف بودن بازیگران معروف با همسرو بچه هاست که اینک مندز و گازلین از دو دخترخود مراقبت می کنند و مفهوم زندگی مشترک را می فهمند.

محبوبیت یارا شهیدی در ایران

1716-88

• شایع است هالیوود روی «یارا شهیدی» بازیگربسیارجوان با ریشه ایرانی، حساب می کنند و ازهم اکنون برای سال 2021، چند پروژه بزرگ را با حضوراوآماده ساخته اند.
«یارا» از یک پدر ایرانی، مادری امریکایی تولد یافته واز همان کودکی ونوجوانی درهرمصاحبه ای خود را نیمه ایرانی معرفی کرده و به ریشه خود بالیده است.
یارا درایران میلیونها طرفداردارد وبخصوص دخترهای نوجوان بروی سوشیال میدیا او را ستاره دلخواه خود معرفی کرده اند، بخصوص که یارا گاه از تاریخ، هنر و غذاهای ایرانی و رومی وخیام درمصاحبه هایش سخن میگوید.

نام عجیب پسرایلان

1716-89

• شایع است ایلان ماسک میلیاردر موفق و خالق تسلا Tesla، 48ساله بعد از دو سال رابطه عاشقانه با خواننده جوان گریمز32ساله، صاحب فرزندی شدند که برایش عجیب ترین نام را برگزیدند تاهرکس نتواند آنرا بنویسد. دوستان نزدیک ایلان می گویند او یک آدم استثنایی است، دست بهرکاری میزند موفق میشود و بقول قدیمی ها دست به خاک میزند طلا میشود وخود بخود درانتخاب نام بروی پسرش هم دست به یک ابتکار تازه زده تا هیچکس نتواند آنرا به راحتی تلفظ کند و بنویسد. نام  XEA-12که هرکدام معنای خاصی دارد.

راز زندگی عاشقانه جسیکا آلبا

1716-90

• شایع است جسیکا آلبا درحال نوشتن کتابی است که در آن راز زندگی عاشقانه و پراز تفاهم خود را بیان کرده است.
دوستان جسیکا 39ساله میگویند او در زندگی زناشویی خود با دستوردادن و حرف خود را به کرسی نشاندن مخالف بوده و درطی 13سال زندگی مشترک با وارن و 3 فرزند، حتی یک مورد اختلاف و درگیری و قهروجدایی حتی موقت هم وجود نداشته است.
درجمع سوپراستارهای جوان، جسیکا که سمبل سکس شناخته شده بود وازهرسویی زمزمه هایی می شنید، بعنوان وفادارترین همسرمعرفی شد.

رازپشت پرده عاشقان آریانا

1716-91

• شایع است آریانا گرانده، بعد از دو سه عاشقی جنجالی و بعد هم جدایی پرسروصدا، هفته قبل با عشق تازه خود دالتون گومز همه جا ظاهرشد ولی اطرافیان می گویند نمی دانند در پشت پرده عشق و عاشقی های آریانا چه می گذرد، که دوست پسرهایش یا خودکشی می کنند و یا به مواد مخدر روی می آورند و یا درکلینیک های روانی بستری می شوند.
اولین رابطه عاشقانه جنجالی اش با خواننده رپ مک میلربود، که بعد از دوسال ازهم جدا شدند و میلررا دوماه بعد درخانه اش مرده پیدا کردند و معلوم شد با مصرف مواد خودکشی کرده! دومین عشق پرهیاهویش با پیت دیویدسون چهره معروف شوی تلویزیونی بود که خود تا پای نامزدی هم رفتند ولی ناگهان از هم جدا شده و پیت بلافاصله روانه بیمارستان روانی شد و دو ماهی بستری بود و حالا انگارنوبت دالتون است.

1716-92

1716-93