1678-71

بلاحدید وویکند جدا شدند

1678-73

• شایع است بلاحدید و ویکند برای سومین بار از هم جدا شدند.
ایندو اعلام کردند بدلیل مشغله فراوان، قادر به دیدار هم نبودند، چرا که ویکند 29 ساله مرتب در حال اجرای کنسرت در نقاط مختلف جهان است و بلا 22 ساله هم باید هر روز جلوی دوربین ها، برای کمپانی های لوازم آرایش باشد.
ایندو در ماه گذشته، فقط 4 ساعت همدیگر را دیدند و همین سبب شد ابتدا بحال قهر از هم جدا شودند ولی بعد گفتند این قهر جدی است و هرکدام راه تازه ای را دنبال می کنند.

الیزابت اولسون و رابی آرنت

1678-72

بعد از 3 سال رابطه عاشقانه، الیزابت 30 ساله با خواننده پیشگام گروه میلو گرین رابی 34 ساله سرانجام رسما نامزد شد و هردو گفتند بزودی ازدواج می کنند.