JavananShabakeYek1293-01

 

شبكه تلويزيوني كانال يك به مديريت شهرام همايون
با بار سنگين سياسي، فرهنگي، هنري، اجتماعي، از پربيننده ترين كانال هاي تلويزيوني

JavananShabakeYek1293-03JavananShabakeYek1293-04JavananShabakeYek1293-05JavananShabakeYek1293-02

علاقه روزافزون ايرانيان برون مرزي به رسانه ها و به ويژه رسانه هاي ديداري موجب ايجاد ايستگاهها و مراكز متعدد تلويزيوني در لس آنجلس و بعضي از شهرها ديگر شده است و امكان پخش ماهواره اي بر ميزان آنها نيز افزوده و طبعا موجب رقابت هايي در زمينه توليد برنامه هاي گوناگون شده استJavananShabakeYek1293-06 كه گرچه بيشتر آنها مربوط به تفريح وسرگرمي‌وپخش ترانه هاي ايراني است ولي در اين ميان هستند تلويزيونهاي ساتلايتي كه ميزان برنامه هاي سياسي وخبري آن بر ساير برنامه آنان مي‌چربد و به يقين تلويزيون كانال يك به مديريت شهرام همايون نويسنده وروزنامه نگار معروف كه پس از اقامت در لوس آنجلس فعاليت هاي تلويزيوني او به كار نوشتاري و روزنامه نگاري او افزوده شده است كما اين كه خود او روزي سه ساعت به طور زنده يكي از پربيننده ترين برنامه هاي كانال يك (آخرين لحظه) را اجرا مي‌كند كه از جمله موفق ترين هاست به مناسبت تكيه بر اخبار ايران و جهان تفسير رويدادها و تهيه گزارش هاي خبري در اين تلويزيون و شهرام همايونJavananShabakeYek1293-07 اين قسمت از فعاليت تلويزيون كانال يك را بيشتر توسعه داده است. بواسطه تهيه برنامه هاي چند منظوره سياسي، هنري و ميزگرد و جلسات سخنراني، به همين خاطر در مساحت وسيعي محل هاي مناسب براي  نصب وسايل الكترونيكي،  و ضبط و تهيه خبر و گزارش و گفتگوهاي سياسي و تاسيسات جداگانه به وجود آمده و چندين سالن و محل هاي متعدد تهيه واجراء احداث شده است. به طوري كه هم اكنون تلويزيون كانال يك از اين نظر يكي از وسيعترين و مجهزترين مراكز تلويزيوني كاليفرنيا (لوس آنجلس) است. شهرامJavananShabakeYek1293-08 همايون با چنين امكانات وسيعي كه از نظر تهيه و پخش تلويزيون به وجود آورده است دركنار آن و درواقع براي گرداندن چنين مجموعه اي يك تيم پر تعداد از افراد آگاه و مبتحر در هر رشته اي رانيز گردآورده است. هم چنين يك تيم متخصص فني كه بتوانند دو كانال تلويزيوني و يك قسمت ماركتينگ را هم بگردانند نظارت  اين مجموعه و هم چنين تهيه و اجرا و پخش برنامه به عنوان مدير داخلي با داريوش باقري كه از  تجربه و تبحر قابل ملاحظه اي برخوردار است و علاوه بر آن نيز خود اجراي برنامه هاي بخصوصي را نيز به عهده دارد.
از جمله برنامه هاي مورد توجه بينندگان ايراني مسائل فضا و (سيارات و ستاره ها وكهكشان ها) و تغييرJavananShabakeYek1293-09 و تحولات آن است كه در اين زمينه ابراهيم ويكتوري يكي از منحصر به فرد ترين متخصصان و كارشناسان فضايي در اين زمينه است و برنامه هاي او يكي از پربيننده ترين است،  به حدي كه تلويزيون كانال يك متن اين برنامه هاي آموزنده را زيرنظر خود بصورت چند كتاب در اختيار دوستداران اين برنامه گذاشته است.
تلويزيون كانال يك داراي دو بخش خبري متفاوت است كه در مجموع كادر سردبيري و تهيه خبر و تفسير تا به حال از يك تيم قوي برخوردار بوده است مانند پرويز ناظريان،  عباس پهلوان، سياوش آذري، ايرج فاطمي، محمد سعيد حبشي و آزيتا شهراز كه تفسيرهاي سياسي بوسيله خود نويسندگان آن اجرا و ضبط و پخش ميشود و هم چنين بخشي از خبر روز از جمله بخش خبري صبح زير نظر خانم آزيتا  شهراز و بوسيله خود او اجرا ميشود كه در زمينه هاي گزارش خبري آرشJavananShabakeYek1293-10 رازيئ اميل قوتانيان و راشين با او همكاري دارند اخبار بخش ديگر (عصر و شب) نيز بوسيله خانم نگار كرامتيان تهيه و اجرا مي‌گردد.JavananShabakeYek1293-11
در هر دو بخش خبر هر روز با شخصيت هاي سياسي و افراد آگاهي در امريكا و اروپا و كانادا تماس تلفني گرفته ميشود و با آنان مصاحبه ميشود.
سواي اين قسمت بعضي از دست اندركاران خبر و گزارش خبري وگفتارهاي سياسي (تفسير) خود آنها همراه با عده ديگري در طول هفته برنامه به مدت يك ساعت برنامه هاي متفاوتي دارند كه يكي از موفق ترين برنامه هاي كانال يك برنامه ورزشي داريوش ذهاب  است كه كارشناس خبره امور ورزشي است. همچنان كه برنامه دكتر عليرضا نوري زاده (كه به طور مستقيم از لندن به روي خط پخش ميرود) ازجمله برنامه هاي ويژه اي است كه مورد توجه است.دو چهره هنرمند و معروف ما رافي خاچاطوريان و اردوان مفيد نيز در متن برنامه هاي شيرين و ديدني هفتگي خود نيم نگاهي نيز به مسايل سياسي،  در ايران وجهان دارند.
اميرهوشنگ گلشني برنامه باغباني گل وگياه و چگونگي  باغداري را با عنوان >طبيعت سبز< اجرا مي‌كند كه علاقمندان فراواني دارد.
همچنان است برنامه هاي مستقلي كه افرادي با نام هاي آشنا طي هفته بعهده دارند مانند تيتر اول (عباس پهلوان) در خط تاريخ (ناصر شاهين پر) در پناه قانون (دكتر همايون مقتدر) رهايي دين (مينو همتي) تفسير هفته (ناصر محمدي) آينده بهتر ( علي جوادي) سلام،  ايران (سياوش آذري) مشروطه (فرزاد فراهاني.)JavananShabakeYek1293-12
هم چنين از نظر تنوع عقايد و آرا تلويزيون كانال يك از همكاري روزانه بيژن مهر و محسن سازگارا از دو ديد سياسي برخوردار است.
لازم به تذكر است كه در كانال يك ،  يك تلويزيون دو  به طور اختصاصي مربوط به برنامه هاي ماركتينگ است كه در آن >اميل< برنامه پربيننده جدول و سرگرمي‌را تهيه و اجرا مي‌كند ضمن اين كه در خلال برنامه فيلم هاي سينمايي،  سريال ها و ترانه هاي ايراني  نيز پخش مي‌گردد.