1501-88

شبکه تلویزیونی من و تو به مدیریت کیوان عباسی که از جمله پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی می باشد که از هفته گذشته از کانال یکصد GLWIZ هم در امریکا و کانادا و مکزیک قابل رویت می باشد شبکه من و تو مانند سالهای گذشته امسال هم یک برنامه ویژه نوروز که نزدیک به هشت ساعت خواهد بود که از لحظه تحویل سال نو سرتاسر دنیا پخش خواهد کرد مسئولیت تبلیغات برای این تلویزیون به عهده مهران توکلی از مجریان خوب تلویزیونی میباشد.
تبریکی داریم برای دوستانمان در شبکه من و تو.

1501-89