بنیاد کودک با افتخارشب خاطره انگیز دیگری همراه با عشق و شوق یاری به کودکان و امیدهای آینده  را در شمال کالیفرنیا به هموطنان خیرو نیکوکار هدیه کرد
سالن مجلل و زیبایCrest Theater  در جوار ساختمان مجلس کالیفرنیا بار دیگر شاهد برگزاری کنسرت با شکوه هنرمندان نیکوکار ایرانی بود.
پس از همراهی هنرمندان بیژن مرتضوی، کامران و هومن در سالهای پیش این بار هنرمندان ارزنده اندی خوانندۀ محبوب همه نسلها و شهاب تیام هنرمند نسل جوان بر قلبها نقش عشق زدند. در این شب با شکوه دکترپیمان رئوفی مدیر و عضو هیات مدیرۀ بنیادکودک از طرف هیات مدیره لوح سپاسی را به اندی مددیان و شهاب تیام اهدا کرد و به پاس حمایت بی شائبۀ آنان از اهداف و اقدامات انساندوستانۀ بنیادکودک این دو هنرمند را بعنوان سفیران حسن نیت بنیادکودک معرفی کرد. تا کنون هنرمندان لیلا فروهر، بهزاد بهزادپور، بیژن مرتضوی، کامران و هومن جعفری دارای این مقام بوده اند.

1340-46

این جشن با یاری همیاران و داوطلبان بنیاد کودک حاصل چند ماه‌ تلاش بی وقفه، با افتخار شنبه نهم فوریه برگزار شد. با تشکر از کلیه دست‌اندرکاران از جمله مینا عرفانیان و رضا تجلی‌ داوطلبان خستگی ناپذیر  که صمیمانه ما را یاری نمودند.
بنیاد کودک با بیش از 18 سال تلاش انساندوستانه همگام با اهداف سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 14000 کودک و نوجوان را در آموزش و ترغیب آنان در اشتغال به تحصیل ، گامهای بزرگی برداشته است. بنیاد کودک در این راستا از یاوران و حامیان همراه که بدون آنان این تلاش 18 ساله ممکن نبود  قدردانی مینماید.
کلیه عواید این برنامه به کودکان تحت پوشش بنیاد کودک در جهت ارتقاء کیفیت تحصیلی وبهبود شرایط زندگی آنان اختصاص خواهد یافت.

روابط عمومی دفتر مرکزی بنیاد کودک آمریکا