1647-49

آخر هفته گذشته علی پورتاش بازیگرسرشناس تیاتر و سینما، با نامزد خود سحر طی مراسم گرم و صمیمی در Impression Banquet Hall در گلندل ازدواج کردند.
در این مراسم بسیاری از هنرمندان موزیک ایرانی چون اندی و کورس، شهبال و شهرام شب پره، جمشید علیمراد، سعید محمدی، اردوان مفید، پیروز، مهرداد اختراعی، آرمان یموتی، علی دانیال و گروه رقص نیوشا حضور داشتند و برخی برنامه اجرا کردند.
در این شب خاطره انگیز زندگی پورتاش بیش از 50 چهره سرشناس شهر از جمع رسانه ها و پزشکان حضور داشتند جالب اینکه مادر و برادر عروس و همسرسابق پورتاش و نامزدش و فرزندان شان در مراسم حضور داشتند.

1647-50

1647-51

1647-52