شب نشینی «شب یلدا» ی خانه فرهنگ وهنر ایران هم نشینی دست کم سه نسل بود در کنار هم که سنت گرامی وارجمند گذشتگان خود را ارج می نهادند.
برنامه با توضیح آنکه یلدا چیست1489-53 و سرچشمه آن از کجاست و شعرخوانی مجری خوب رادیو و تلویزیون مژده حبیبی و تفعلی از حافظ شروع شد و بدنبال آن ساز وآواز سنتی گروه موسیقی سنتی خانه فرهنگ و هنر ایران- سنتور امید سیاره – کمانچه میثاق اسحاقی – تار متین اسحاقی – ساز های کوبه ای عرفان، آرش و آرزو قطعاتی پیش درآمد نواختند تا خواننده اصلی برنامه روی صحنه بیاید، شارومین خواننده این گروه بود که برای نخستین بار از دوبی به لوس آنجلس آمده بود و با پشتیبانی و مساعدت های مرتضی برجسته خواننده صاحب نام با اولین برنامه اش به دوستان موسیقی سنتی معرفی شد اغراق نیست که بگویم نه اینکه تمامی سالن مملو از جمعیت بود بلکه بیش از یکصد نفر هم سرپا در گوشه و کنار سالن نظاره گر برنامه بودند که میتوان گفت شارومین با خواندن آهنگهای سنتی نمره قبولی را در اولین شب اجرا از سوی حاضرین در سالن بدست آورد تا آنجا که وقتی پس از یک ساعت خواندن خواست صحنه را ترک کند با کف زدنهای ممتد مجددا بروی صحنه آمد، استاد هوشمند عقیلی میهمان ویژه برنامه شب یلدای خانه فرهنگ و هنر بود که در پایان به روی صحنه آمد و صدای شارومین را بعنوان یک خواننده جوان اول راه سنتی خوان را مورد تائید قرار داد و گفت که من امشب شاهد یک صدای خوب بودم که آینده خوبی را برایش آرزو دارم، در پایان برنامه مخصوص شب یلدا از زحمات مرتضی برجسته و در اختیار گذاردن خانه فرهنگ و هنر و گروه هنرمندان سپاسگزاری شد و با درخواست خواندن آهنگی با صدای او برنامه با شبی خوش به پایان رسید.

1489-54

1489-55

1489-56