1481-50

در هر حرفه ای، همیشه عواملی سبب پایداری، اعتماد به نفس، پیشرفت و راحتی خیال هستند، که در حرفه ما، در مجله جوانان، در طی حدود 30 سال، مردم مهربان و حامی، تیم ورزیده و کارآمد و انسانهای حرفه ای و متخصصی چون تیم حسابداری و مالیاتی دکتر حمید دانشمند و همکارانش به ما آسودگی خیال داده است.
شرکت مالیاتی و حسابداری یونیک Unique Tax Services که مشاور کارآمد و متخصص در انجام کلیه امورمالیاتی و دفترداری و تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی کمپانی ها و ثبت شرکت ها و به روایتی جنگ با اداره IRS است، در طی سالها، همیشه مدافع حقوق مجله جوانان بوده، درهر تنگنای مالیاتی با پرقدرت ترین بازرسان اداره مالیات جنگیده و پیروز بیرون آمده و این شیوه را برای همه مشتریان خود بکار برده است.
دکتر حمید دانشمند یک انسان وارسته و فروتن و موفق است، که با یار مهربان و خستگی ناپذیر خود هما دانشمند که هیچگاه لبخند از صورتش محو نمیشود و نسل جدید خانواده تینا دانشمند، دختر تحصیلکرده و بسیار کارآمدشان و همکاران بسیار فعال، مهربان و همیشه خدمتگزار چون ژاکلین ابوالخانلو و ایلبرا آتانوس وهمچنین Vaidhyanathan Venkataraman، که برخلاف نام بلندبالایش، بسیار فروتن و کم حرف ولی کارساز است درواقع فضائی بسیار گرم و صمیمی بوجود آورده و گرچه دراین تصویر جای تینا دانشمند خالی است، چون با سگ وفادارشان کلویی به راه پیمایی رفته بود ولی بهرحال صدای دو طوطی سخنگویشان کازمو و شیدی همه جا پخش بود.
سپاس فراوان داریم از دکتر حمید دانشمند عزیز، هما خانم عزیز، تینای عزیز، ایلبرای عزیز و ژاکلین عزیز و نیتن عزیز. بخاطر زحمات و دلسوزیها و روی خوش شان.

1481-52