1439-44

عکس العمل در برابر برگزاری مراسم برمزار فروغ

1439-46

…شنیدم برگزاری یک مراسم ویژه برمزار فروغ فرخزاد شاعره جسور با عکس العمل مامورین محلی روبرو شد و بقولی همه را تارو مار کردند.
گویا گروهی از زنان شاعرو نویسنده، به بهانه هشتادمین سالروز تولد فروغ، برمزار او در آرامگاه ظهیرالدوله رفتند و به شعر خوانی و تجلیل از این شاعره نامدار وجسور پرداختند، که ناگهان چند مامور محلی، به سراغ شان رفتند ومجلس شان را بهم زدند.

زنی با نام نوش آفرین شوهر کرد

1439-45

…شنیدیم زنی که نام اصلی اش نوش آفرین بود، خود را بعنوان این خواننده معروف معرفی کرده و به شوهری پولدار دست یافت!
این زن که ته صدایی هم دارد و تا حدی شبیه نوش آفرین است در محافل زنانه می خواند، ابتدا خود را خواهر نوش آفرین معرفی می کرد وبعد هم که دید کسی اعتراضی ندارد، خود را نوش آفرین معرفی نمود که از فضای لس آنجلس خسته شده و به ایران بازگشته و با همین حقه، یک شوهر پولدار پیدا کرد، ولی وقتی دو سه هفته قبل از تلویزیون ها، از اجرای کنسرت نوش آفرین سخن بمیان آمد وچهره جدیدش را نشان دادند، شوهر فریب خورده به دادگستری شکایت کرده و خواستار طلاق و خسارت شد، درحالیکه نوش آفرین قلابی در دادگاه مدعی شده هیچگاه خود را نوش آفرین اصلی معرفی نکرده است.

کنسرت های سرگردان در لاس وگاس

1439-47

…شنیدیم درحالی که دو کنسرت خوب و موفق در لاس وگاس اجرا شد و نظم و ترتیب آنها نیز حرفه ای بود، کنسرت های سرگردان هم در این شهر تجمع ایرانیان برپا شد، که بکلی نظم نداشت.
یکی از کنسرت ها که بدلیل بدهکاری به سالن، در آستانه کنسل شدن بود، با وجود اجرا، تا ساعت 11ونیم شب خواننده ای روی صحنه نرفت وگروهی با وجود خرید بلیط از طریق کردیت کارت، جلوی در بلیطی نداشتند.
از سویی خوانندگان این کنسرت هم کل دستمزدهای خود را نگرفتند، که سعی می کنیم هفته آینده با آنها گفتگو کنیم.
جالب اینکه کنسرت گذار این برنامه ها نیز به رسانه ها بدهکار است و بهانه آورده که با این کنسرت ها ورشکست شده است. قرار است جلسه ای با حضور دست اندرکاران کنسرت و خوانندگان سرشناس برپا شود تا جلوی حضور کنسرت گذاران غیرحرفه ای را برای سال آینده بگیرند.