1458-15

شنیدیم آزیتا شیرازی عاقد شد!

1458-16

… شنیدیم بدنبال تشویق خانواده ها، آزیتا شیرازی بعنوان عاقد، فعالیت تازه ای را در جامعه ایرانی آغاز کرده است.
«آزیتا» که مراسم عقد را به زبان های فارسی و انگلیسی، اجرا می کند، دست به ابتکارات تازه ای دراین زمینه زده، مورد توجه بسیاری از خانواده ها بویژه جوانها قرار گرفته و اینروزها مرتب در عروسی های بزرگ بعنوان عاقد دعوت میشود و این شیوه کار، سبب جلب توجه غیرایرانیان که در چنین مراسمی شرکت می کنند شده است.

جدایی بی سروصدا

1458-17

…شنیدیم یکی دو تا از هنرمندان، اخیرا از همسران خود جدا شده اند، ولی با مهارت خاصی این راز را پنهان نگه داشته اند.
یکی از این هنرمندان که درواقع سومین ازدواج اش به طلاق کشید، با همسر خود عهد بسته که حداقل تا 2 سال این راز برملا نشود و دومین هنرمند، برای مدتها از انظار پنهان شد، تا بقولی کسی پی به این جدایی نبرد.
ما تا مدتی به حفظ این راز وفادار می مانیم، ولی اگر خودشان زبان نگشایند، ما آنها را معرفی خواهیم کرد.

بیژن مرتضوی، امید و شهره پایگاه تازه ای ساختند

1458-18

… شنیدیم بعد از اقامت طولانی شهره در ترکیه، بیش از 15 خواننده معروف دیگر هم برای ماهها اجرای برنامه به ترکیه رفتند ولی از جمع آنها بیژن مرتضوی وامید همچنان در ترکیه ماندگار شدند گویا بیژن و امید اقدام به خرید آپارتمانی کرده و ضمن اجرای برنامه در شهرهای مختلف ترکیه، برای کنسرت هایی به اروپا وکانادا هم میروند و درواقع دور امریکا را تا حدی خط کشیده اند.
امید و بیژن با پیشنهاد اجرای کنسرت ها و یا حضور درکاباره ها روبرو شده اند، ولی ترجیح دادند در کنسرت های کریسمس لاس وگاس و عروسی های بزرگ خصوصی به امریکا بیایند وگرنه با توجه به پائین بودن هزینه زندگی در ترکیه، نزدیکی به ایران، شانس دیدار مرتب خانواده و دوستان آنها را راضی می کند.

حضور ناهید در امریکا قدغن است!

1458-19

…شنیدیم ناهید خواننده معروف، که بیش از 20 سال درخارج فعالیت هنری داشت اینک از اجرای برنامه در امریکا و اروپا ممنوع شده است.
«ناهید» بدنبال تصادف هولناک دخترش در ایران، از فعالیت خوانندگی دست کشید و به ایران رفت وهمانجا ماندگار شد، ولی برای ماندگاری و رفت وآمد، گویا تابع شرایط و قوانینی است از جمله اینکه حق دارد با شرط و شروطی در دبی روی صحنه بخواند ولی حق اجرای برنامه در امریکا واروپا راندارد وگرنه یا از ورود او به ایران جلوگیری می کنند و یا در صورت ورود، حق خروج ندارد و ناهید اینروزها درکنار خانواده اش در ایران زندگی آرامی دارد.