1460-41

پیشنهاد چند فیلمساز داخلی و ترک به بهروز وثوقی

1460-42

… شنیدیم بهروز وثوقی چهره برجسته سینما و تیاتر، در سفری به ترکیه با پیشنهاد بازی در دو فیلم و یک سریال روبروشد.
«بهروز» که برای حضور در یک ورک شاپ سینمایی به دبی رفته بود، چندین بازیگر جوان از داخل به دیدار و حضور در ورک شاپ اش رفته بودند، با دو فیلمساز و تهیه کننده داخل ایران گفتگوهای مفصلی داشت و تا مرز عقد قرارداد بازی بهروز در دو فیلم که در اطراف ایران و امریکا ساخته می شود رسیدند، ولی بعللی آنرا به تعویق انداختند.
بهروز که همه ساله به اتفاق کتی همسرش به دیدار خواهر همسرش میروند و از مدتها پیش در تدارک دایر کردن یک مرکز زیبایی ویژه خانمها رشته تخصص همسرش می باشد، فرصتی بود بخاطر نمایش فیلم اخیرش ساخته بهمن قبادی، در ترکیه با دو سه فیلمساز ترک گفتگو کند وهمه چیز برای تهیه فیلم ها آماده است،ولی بهروز هنوز برای قصه فیلم ها تامل کرده است جالب اینکه نمایش فیلم فصل کرگدن در ترکیه او را بیک چهره محبوب مبدل ساخته است.

همه بدنبال شهرام شهرابی می گردند

1460-43

…شنیدیم اینروزها دو سه تن از دست اندرکاران رسانه ها و همچنین هنرمندان بدنبال شهرام شهرابی کنسرت گذار قدیمی می گردند.
شهرابی که به گفته دو سه تن از اطرافیان اینروزها در ایران درحال خرید یک مجموعه ساختمانی است به جستجوگران قول داده همین روزها بر می گردد و از سوئی می گویند در همین لس آنجلس زندگی میکند و گرفتار مشغله های دیگر است. امیدواریم شهرام این خبر را بخواند و حداقل از سلامت خود دوستان را خبر کند.

منصور تهرانی رو به بهبودی است

1460-44

…شنیدیم منصور تهرانی، شاعرو فیلمساز با سابقه و توانا، خوشبختانه اینروزها رو به بهبودی میرود.
منصور که با «یار دبستانی» شهرت گسترده ای بدست آورد و میان نسل جوان داخل نیز محبوب شد، اخیرا بدلیل بیماری سرطان، تحت درمان های مختلف بود و یکی دو بار هم تحت عمل جراحی قرار گرفت. دوستان منصور خبر میدهند که این هنرمند روشنفکر خوشبختانه رو به بهبودی میرود و دوباره فعالیت های خودرا آغاز کرده است.

تقاضای بازگشت به ایران

1460-45

…شنیدیم اینروزها چند تن از هنرمندان بویژه دو سه خواننده و موزیسین برای بازگشت به ایران، تقاضای اجازه رسمی کرده اند.
دو سه مجله و روزنامه داخل ایران درباره تقاضای بازگشت بیش از 10 هنرمند مقیم امریکا، اروپا مطالبی نوشته و برخی مسئله را خیلی محترمانه عنوان کرده و آنرا حق هنرمندان مقیم خارج تلقی کرده اند.

اثاثیه خواننده قدیمی کنار خیابان

… شنیدیم یکی از خوانندگان زن قدیمی را با اثاثیه مختصر آپارتمان اش کنار یکی از خیابانهای لس آنجلس دیده اند که سعی داشت چهره اش را پنهان کند.
این خواننده زن که در طی دو دهه اقامت در لس آنجلس، فعالیت خوانندگی نداشته، از کمکهای دولتی بهره می برد، که بدلیل بالا رفتن اجاره آپارتمان اش حکم تخلیه اش را گرفته و اثاثیه اش را کنار خیابان گذاشتند.
این رویداد که گویا با یاری یکی دو تن از بستگان اش موقتا سرانجامی گرفت، هشداری است برای جامعه هنری ما که شامل رسانه ها هم میشود و متاسفانه عدم همبستگی و یاری در روزهای توانایی و فعالیت، چنین روزهایی را باید انتظار داشته باشیم.