1676-22

علت انزوای رشید مرادی چه بود؟

1676-23

…شنیدیم رشید مرادی آهنگساز و ترانه سرای قدیمی، بعد از درگذشت 4 خواننده مورد علاقه اش به انزوای خود پناه برد.
رشید مرادی که برای ستاره روز موزیک ایران، پوران و برای خوانندگان مردمی همچون علی نظری، آغاسی، سوسن و حسین موفق آثاری ماندنی ساخت، بعد از انقلاب ساکن دانمارک شد و همچنان به ساختن شعر وآهنگهایی پرداخت که خوانندگان مردمی آنها را خواندند و گل هم کرد.
از زمانی که آغاسی، سوسن، سپس علی نظری و حسین موفق با زندگی وداع گفتند رشید مرادی بکلی دست از کار کشید و حتی با وجود پیشنهادهایی از سوی خوانندگان حاضربه ساخت شعر و آهنگ نشد.

1676-24

سیروس قهرمانی زندگی گوگوش را می نوشت

1676-25

…شنیدیم سیروس قهرمانی روزنامه نگارقدیمی، که در فیلم های سینمایی قبل و بعد از انقلاب هم بازی کرده بود، کتابی درباره زندگی گوگوش در دست نوشتن داشت، چرا که می گفت از بچگی این چهره ماندنی موزیک و سینما با او همراه بوده است.
قهرمانی که 2 سال پیش در ایران درگذشت، موفق به تمام کردن کتاب زندگی گوگوش از دیدگاه خود نشد و فقط بخشی از آنرا برای مجله جوانان دفتر لس آنجلس فرستاد که اصرار داشت در زمان مشخص آنرا در مجله چاپ کنیم.
قهرمانی می گفت من با صابرآتشین از همان سالهای کودکی گوگوش همراه بودم، شاهد دردها و رنج ها و رشد و پرواز و به اوج رفتن گوگوش بودم و با صابر آتشین تا آخرین روزهای زندگی اش در ترکیه در تماس بودم و میخواهم کتاب را قبل از چاپ برای مجله جوانان بفرستم. معلوم نیست سیروس آن کتاب نیمه تمام را به چه کسی سپرده بود تا به دست ما برساند چون نزدیکان او خبری از کتاب ندارند.

گیتی بهشتی رانده شده از امریکا، در ایران دق کرد

1676-28

…شنیدیم یکی از ستارگان قدیمی سینمای قبل از انقلاب در سفری به امریکا مورد بی مهری نزدیکان خود قرار گرفته و با دل شکسته به ایران بازگشت و خیلی زود دق کرد.
این ستاره گیتی بهشتی بود، که معمولا در نقش زنان کرد و لر و بختیاری و ترکمن در فیلم ها ظاهر میشد. فیلم هایی چون ترکمن، گل پری جون و ناجورها در طی سالهای 55-1353 در کارنامه اش وجود داشت.
گیتی که بدلیل سوابق هنری قبل از انقلاب ممنوع از بازی شده بود، حدود 25 سال پیش به امریکا آمد تا در کنار نزدیکان خود زندگی کنند ولی همان زمان به دفتر مجله جوانان زنگ زد و گفت او را از خانه رانده و پشت در گذاشته اند بعد هم دل شکسته به ایران بازگشت و به گفته نزدیکان اش از اندوه و افسردگی دق کرد.

بهزاد بی صدا آمد و رفت

1676-27

…شنیدیم بهزاد خواننده معروف، بعد از سه سال دوری از لس آنجلس، برای مدتی کوتاه به شهر فرشته ها آمد و خیلی بی سروصدا هم رفت.
«بهزاد» که در سالهای اخیر در ایران ماندگار شده و به فعالیت هنری مشغول است. در اوج فعالیت هنری در امریکا، ناگهان بدون هیچ توضیحی به ایران رفت و درتمام این سالها بسیاری سراغ اش را می گرفتند. در سفر چهارهفته ای به لس آنجلس، بهزاد با دوستان قدیمی خود دیدار کرده و همانگونه که بی سر و صدا رفته و برگشته بود، دوباره بی سر و صدا بار سفر بست و رفت.