1716-25

مراقبت ویژه از مادر

1716-27

…شنیدیم رویدادهای اخیر، سبب شده خیلی ها چهره های مهربان و فداکارخود را رو کنند، البته خیلی ها هم بی تفاوتی شان رخ کرده است.
مری آپیک ستاره با سابقه سینما و تئاتردرجریان محدودیت های کرونا، مهربانانه فریادرس مادرخود آپیک یوسفیان است و برای اینکه او درشرایط بیماری بسیار آسیب پذیراست همه روزه با حفظ فاصله همه نیازهای روزانه مادر را تامین می کند. به خانه اش میرود و بقولی تنهایی او را پر می کند، وسایل سرگرمی اش را فراهم می آورد و کلی بوسه برایش می فرستد و با خیال راحت به خانه خود برمی گردد.

شهرام ناظری در لس آنجلس

1716-30

….شنیدیم استاد شهرام ناظری معروف به شوالیه هنر، اینروزها دراورنج کانتی جنوب کالیفرنیا درجمع فامیل و آشنایان درقرنطینه کروناست.
استاد ناظری قراربود یک تورسراسری درامریکا داشته باشد، ولی ناگهان با پیش آمدن فاجعه کرونا خانه نشین شد ولی خوشبختانه فامیل ودوستان اورا لحظه ای تنها نمی گذارند ودوستداران فراوانش درانتظار پایان کرونا و شروع تورسراسری اش هستند.

حکم دادگاه قبل از سفرمیری

1716-31

…شنیدیم درست یک هفته قبل ازدرگذشت «میری» کمدین معروف، از سوی دادگاه حکمی به دستش رسید که او را بخاطربازی درچند نمایش درامریکا فرا خوانده بودند.
«میری» سالها بعد ازانقلاب به امریکا آمد و با توجه به محبوبیتی که درمیان مردم داشت، به بازی در چند نمایش دعوت شد، گرچه آن نمایشات او را راضی نکرد، ولی سبب شد در ایران با دردسرهایی روبرو شود.

پروژه های شهره وهوشنگ به تعویق افتاد

1716-32

…شنیدیم چند پروژه سینمایی و تلویزیونی که قرار بود با حضورشهره آغداشلو و هوشنگ توزیع درکانادا جلوی دوربین برود، برای حداقل 8 ماه به تعویق افتاد، ولی یک حسن هم داشت، بعد از سالها شهره وهوشنگ و دخترعزیزشان، دوباره زیریک سقف، زندگی مشترک و صمیمانه ای را شروع کردند وهمسایه های آنها در کلباسس، آنها را بعد از سالها دوری دیدند.
دراین میان هوشنگ نمایش پرطرفدارخود شاعرنقره ای را به همین دلیل متوقف نمود درحالیکه قرار بیش از 70اجرا درامریکاو کانادا واروپا داشت.

جوانهای داخل سراغ پیشگامان زن درسینما را می گیرند

1716-33

… شنیدیم پخش فیلم «لبه تیغ» ساخته بهمن مقصودلو درایران، همه نظرات را به ستارگان محبوب سالهای دور و پیشگامان زن درهنر جلب کرد. در میان این ستارگان قدیمی، بسیاری درباره زینت خطیبی و فخری خوروش و آپیک یوسفیان، آذرفخر می پرسند.
جالب اینکه دریک برنامه رادیویی، خیلی از جوانان داخل ایران اطلاعات گسترده ای درباره این ستارگان داشتند ودست اندرکاران سینمای داخل را سرزنش می کردند که چرا این پیشگامان را از دست دادند و از آنهابرای فیلم ها و سریالهای خود بهره نگرفتند، حتی ستاره ای چون فخری خوروش را فراری دادند خیلی ها ازسفرزودهنگام فرزانه تائیدی، ویدا قهرمانی و کتایون می گفتند که در طی 40سال گذشته ازهیچکدام ازآنها تقدیری نشد درحالیکه این پیشگامان با جسارت وهنرخود، دروازه ها را بروی ستارگان زن گشودند.