Shenidam

بيژن سمندر درسكوت

 

…شـنيديم بيژن سمندر شاعر، نـويـسـنـده و نوازنده  توانا، ايـنروزها در يك مركز ويژه، زنـدگـي در سـكـوت خـود را مـي‌گـذرانـد  و خـوشـبـخـتانه همسرش دلسوزانه و فداكارانه دركنارش بسر مي‌برد.
بيژن سمندر كه حدود 8‌ سال پـيش بدنبال ابتلا به بيماري پـاركـينسون دست از فعاليت هنري كشيد، بندرت در محافل و مـجالس ظاهر مي‌شد. تنها يكبار در شب بزرگداشتي  كه انـجـمـن پـژوهـشـگران ايراني بـرايش ترتيب داده بودند در يوسي ال اي حضور يافت و دوستان، هنرمندان و پژوهشگران او را گلباران كردند.
همه دوستان و همكاران بيژن آرزو دارند دوباره او را در صحنه هنر ببينند و شاهد سروده هاي زيبا و ملي، عاشقانه و نوازندگي بي بديل او باشند

 

سيمين در يك فيلم آلماني امريكايي خواند

Shenidam1.1

…شنيديم سيمين خواننده خوش صدا و خوش استايلي كه با آلبوم >دو ركعت عشق< به شهرت رسيد اخيرا در متن يك فيلم سينمايي خوانده است.
>سـيمين< كه دو ركعت عشق سروده هاي ناب مسعود اميني ترانه سراي نامي و ملوديهاي آهنگسازان با سابقه را با قدرت و زيبايي اجرا كرد، دو سه سالي است كه براي اداره بيزينس خود وادامه تحصيل به آلمان بازگشته است.
سيمين در اين مدت بارها در مـحافل دانشگاهي در اروپا به اجـراي بـرنامه پرداخته و اخيرا بدعوت يك كارگردان آلماني،در متن يك فيلم مشترك آلمان و امريكا  خوانده است كه اين گام تازه ، درهاي جديدي را بروي او بازكرده است

 

 

ژاكلين به ايالت ديگري كوچ كرده است

Shenidam1.2

…شنيديم ژاكلين ترانه سرا، آهنگساز و خواننده سرشناس، ناگهان خانه خود را درلوس آنجلس اجاره داده وبه ايالت ديگري كوچ كرده است.
>ژاكلين< كه هنرمندحساسي است، از بعضي رويدادها و برخوردهاي شهر فرشته ها، دلگير بود و بهمين جهت  ترجيح داد براي مدتي به منطقه دورتري كوچ كند تا هم كتاب خاطرات  خود و پدرش را آماده چاپ سازدو هم آثار تازه اي به اضافه مجموعه سروده هايش راآماده سازد.
ژاكلين با وجود كم كاري خوانندگان هميشه از پركارترين ترانه سرايان بوده وهنوز بسياري از خوانندگان  براي آلبوم هاي سينگل و يا مجموعه خود از آثار او بهره مي‌گيرند.