1464-45

1464-46

شهرام شب پره خواننده نامدار1464-47، به اخبار مربوط به فروش خانه های خیالی در آلانیای ترکیه و ارتباط با «یاشار» جوانی که به اتهام کلاهبرداری در زمینه فروش خانه ها در ترکیه، در ایران دستگیر شده، اطلاعات تازه ای به مجله جوانان داد.
در نشریات داخل ایران آمده که زنی در دادسرای امور بین المللی در ایران، مدعی شد که جوانی بنام «یاشار» به اوخانه ای در آلانیا درترکیه فروخته که وجود خارجی ندارد!
این زن گفته بود، مبلغ 20 هزار یورو در حساب یاشار واریز کردم تا بعنوان پیش قسط خانه ای باشد که در ترکیه به من تحویل داده شود من وقتی به ترکیه رفتم فهمیدم آن خانه به یک تبعه ترکیه تعلق دارد که توسط یاشار اجاره شده بود.
مامورین بعد از ماهها سرانجام یاشار را دستگیر کردند واو مدعی شد شرکت «فرست هوم آلانیا» را با شهرام شب پره خواننده معروف شریک است.

شهرام شب پره چه گفت؟
بدنبال چاپ این اخبار در نشریات داخلی، بلافاصله با شهرام شب پره تماس گرفتیم، در آستانه پرواز به سوی ترکیه بود گفت در جریان این رویدادها قرار گرفته ولی واقعیت چیز دیگری است.
شهرام گفت پارسال «یاشار» که بسیار جوان خوش سر و زبان و هفت خطی است، چنان مرا تشویق کرد، که من با پرداخت چند صدهزار دلار و اسنادی که او ارائه داد خود را صاحب یک خانه در آلانیا دیدم، ولی خیلی زود فهمیدم «یاشار» دروغ گفته، من به پلیس شکایت کردم، ولی فهمیدم شکایات دیگری هم علیه او وجود دارد و او به ایران بازگشته است. من بلافاصله همسرم را به ایران فرستادم تا از طریق قانون او را دنبال کند، که با کمک دیگر شاکیان پیدایش شد و قول داد همه بدهکاریها را بپردازد، ولی نه تنها نپرداخت به کیش گریخت.
این هفته فهمیدم خوشبختانه دستگیر شده ولی برایم عجیب بود که چرا مرا بعنوان شریک خود معرفی کرده است درحالیکه من یک شرکت فروش آپارتمان در آلانیا را اداره می کنم بنام «کادی آلانیا» که با ارتباط با مقامات قانونی و اداره مسکن در این شهر و ثبت و مجوز رسمی بکار مشغول است و تا امروز هیچ شاکی و حتی گلایه گذار هم نداشته است.
من اینک راهی ترکیه هستم، تا شکایت خود را علیه یاشار از زوایای مختلف دنبال کنم. و راه های کلاهبرداری های آینده او را برای همیشه ببندم.

1464-48