یاد‭ ‬شهرام‭ ‬با‭ ‬آهنگهایش‭ ‬همیشه‭ ‬زنده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬هایش‭ ‬که‭ ‬زبانزد‭ ‬بود

هفته‭ ‬گذشته‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬پرازتصاویر‭ ‬دونفره‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬غیرمعروف‭ ‬با‭ ‬شهرام‭ ‬کاشانی‭ ‬بود‭ ‬هرکس‭ ‬خاطره‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخت،‭ ‬هرچه‭ ‬بود،‭ ‬نوعی‭ ‬یادواره‭ ‬بود‭.‬

شهرام‭ ‬کاشانی ‬دلش‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬اعتیادی‭ ‬زندگی‭ ‬کند،‭ ‬دلش‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬همیشه‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬دلنشین‭ ‬خود‭ ‬بخواند،‭ ‬ولی‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬دچار‭ ‬سرگشتگی‭ ‬هایی‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬و‭ ‬نوجوانی‭ ‬خود‭ ‬بود،‭ ‬مادرش‭ ‬نهایت‭ ‬سعی‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬خود‭ ‬خوانندگی‭ ‬دست‭ ‬یابد،‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬رفت،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬همصدا‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬مادر‭ ‬بزرگش‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬آمد،‭ ‬او‭ ‬پشتوانه‭ ‬بزرگی‭ ‬برای‭ ‬شهرام‭ ‬بود‭. ‬ولی‭ ‬جابجایی‭ ‬ها،‭ ‬تنهایی‭ ‬ها،‭ ‬رقابت‭ ‬های‭ ‬غیرسالم،‭ ‬خنجرهای‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬سر،‭ ‬شهرام‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬دچار‭ ‬ترس‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬زیباترین‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬خواند‭  ‬آلبوم‭ ‬های‭ ‬عطش،‭ ‬هوس،‭ ‬رنگ‭ ‬عشق،‭ ‬نگو،‭ ‬خوشحالم،‭ ‬بازی‭ ‬تمام‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬ترانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آهنگهای‭ ‬دلنشین‭ ‬و‭ ‬ماندنی،‭ ‬اجرای‭ ‬کنسرت‭ ‬های‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬انفرادی،‭ ‬صحنه‭ ‬کاباره‭ ‬ها،‭ ‬کافه‭ ‬ها،‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬شهرام‭ ‬هنرمند‭ ‬است‭. ‬ولی‭ ‬تنهایی‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بود،‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬که‭ ‬درجوانان‭ ‬رادیو‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬گفتگو‭ ‬کردیم،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تنهایی‭ ‬ها‭ ‬گفت،‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬آشفته‭ ‬هنری‭ ‬گفت،‭ ‬از‭ ‬ناجوانمردی‭ ‬ها‭ ‬گفت‭. ‬

اخیرا‭ ‬خبرش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬داشتیم،‭ ‬ولی‭ ‬حتی‭ ‬خودش‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬خوبی‭ ‬ندارد‭ ‬دلش‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬دوباره‭ ‬روی‭ ‬پای‭ ‬بایستد،‭ ‬دوران‭ ‬طلایی‭ ‬نوجوانی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬موزیک‭ ‬منعکس‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬مهلتی‭ ‬نیافت‭. ‬

شهرام‭  ‬نوجوان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬رفت‭. ‬همیشه‭ ‬یادش‭ ‬با‭ ‬آهنگهایش‭ ‬زنده‭ ‬است‭.‬