Mix1305-31

Mix1305-32

 

>شهره< خواننده معروف را،  كه خيلي ها با صفات انساني و فداكاريهاي بدون توقع اش مي‌شناسند،  هرجا كه دوستي و همكاري نياز به ياري داشته باشد،  شهره درصف اول ايستاده،  در طي دو سه هفته اخير،  چون ياري دلسوز و مهربان،  همه جا سايه به سايه طوفان بود،  در بيمارستان، در خانه، در شب بزرگداشت طوفان،  تكيه گاه او شده بود،  در صحنه از همبستگي دوستان هنرمند گفت،  از خاطرات خوش خود با طوفان گفت، از  ته دل برايش دعا كرد و با همه وجود برايش خواند.
از لحظه اي كه طوفان در بيمارستان در بخش اضطراري بستري شد،  شهره پا بپاي كيان پاشا،  يار شب و روز طوفان در رفت و آمد بود. با پزشكان حرف ميزد،  در پي راه چاره بود، بعد هم در مراسم خاكسپاري اش اشكهاي شهره بند نمي‌آمد.
شهره در ضمن گله داشت كه در گزارش شب ويژه طوفان، نوشته شده شهرام خوانده و او رقصيده است. درحاليكه او چه همصدا و چه خود براي طوفان خواند هر لحظه بغض در گلو داشت و مي‌كوشيد تا طوفان را پرانرژي نگه دارد.

 

Mix1305-34Mix1305-33