1652-16

1652-17

هفته قبل دو رویداد بزرگ در سطح جهانی، نام ایرانیان را مطرح ساخت. حمید سعیدی موزیسین و نوازنده و آهنگساز هنرمند ایرانی به همراه گروه Opium Moon در بخش New Age جشنواره جهانی گرمی Grammy Awards جایزه ارزشمندی دریافت داشت.
حمید سعیدی در زمان دریافت جایزه از عشق و حرکت های ضد جنگ گفت و ازحمایت ایرانیان به زبان فارسی تشکر کرد. گروه Opium Moon یک گروه مختلط ایرانی، اسرائیلی، امریکایی و کانادایی هستند که به سوی موفقیت های بزرگ جهانی دیگر پیش میروند.
تبریکی داریم برای حمید سعیدی عزیز هنرمند فروتن و همکاران هنرمندش.
رویداد بزرگ دیگر موفقیت های شهلا درریز فشن دیزاینر نامدار ایرانی بود، که ابتدا در فستیوال سندنس با لباس طراحی شده خود بر تن Patrisse Cullors همه نظرها را جلب کرد. این چهره محبوب بروی جلد نشریات وروزنامه های معروف امریکایی رفته و نظرها را به طرح زیبای شهلا درریز جلب کرد.
همزمان لباس هایی که بر تن حمید سعیدی و Liliو دیگر اعضای گروه «اوپیوم مون» با طرحهای زیبای تاریخی، همه نظرها را جلب کرد و حاضرین در مراسم با تحسین به طرح های زیبای شهلا چشم دوخته بودند.
شهلا درریز مرتب اینروزها با طرح های خود و طرح های الکساندر درریز درحال فتح صحنه های جهانی هنر هستند و تکیه آنها بروی طرح های تاریخی و سنتی، مهمترین اقدام آنها بعنوان ایرانی هنرمند است.
شهلا درریز چون همیشه فروتن از طرحهای خود میگوید و همچنان خود را یک زن پارسی معرفی میکند و بدون ادعا مرتب برصدر طراحان جهانی در جشنواره ها می نشیند.
با شهلا درریز درباره طرح های جشنواره در هفته های آینده گفتگو خواهیم داشت.

1652-18

1652-19

1652-20

1652-21