1344-67

1344-68

هفته گذشته در جریان برگزاری جشن نوروزی شبکه امید ایران، شهلا سرشار که برای حضور در جشن و اجرای برنامه دعوت شده بود زمان عبور از یکی از سالن ها، پایش به سیم هایی که روی زمین ریخته بود برخورد نموده و بشدت سقوط میکند و دچار شکستگی استخوان در دو نقطه بدن میشود که بلافاصله با اقدامات مسئولان شبکه امید ایران وهتل محل اجرا به بیمارستان انتقال می یابد وفردای آنروز تحت عمل جراحی قرار می گیرد. شهلا بهمین سبب، چند برنامه پیش از نوروز در شب عید وبعد از آن را ناچارا کنسل کرد. با آرزوی سلامتی هرچه زودتر، برای شهلا سرشار عزیز

1344-69