1544-9

1544-3

1544-4

بیش از 20 قصه تاریخی زیبای چینی در شوی بزرگ بین المللی Shen Yun سال 2017 بازگو می شود. قصه هایی که با ارائه هنرهای سنتی و کلاسیک و بسیار هیجان انگیز می آمیزد واین بار در 6 سالن بزرگ جهانی در جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس، لانگ بیچ، کوستامسا، تاوزند اوکس، کلیرمانت به روی صحنه می روند.
از سال 2007 تا امروز بیش از 5 میلیون نفر در 30 کشور جهان و چهار قاره، از این شوی زیبا لذت برده و گاه بارها به دیدن آن رفته اند.
این شو در سال 2016 در لس آنجلس بزرگ در 31 اجرا سولداوت شد و نکته مهم اینکه هر سال، یک اثر تازه با قصه های متفاوت با یاری 50 کمپانی بزرگ تورهای جهانی، در سراسر گیتی حرکت می کنند.
60 رقصنده حرفه ای با تجربه با لباس های محلی زیبا، 40 اجرای بزرگ ارکستر همراه با یک اسکرین 30 فوتی که به صورت ویدئویی، شو را در بر می گیرد و در لحظاتی به هم می آویزند و در جریان آن تماشاگر ناظر بر موسیقی و هنر فولکلور چین است که نسل به نسل به هم انتقال داده شده و تماشاگر را به همه زوایای تاریخی و شکوه تاریخ و کوه های تبت و سواحل رویایی وای ویلیج و مغولستان می برد.
ارکستر شن یون Shen Yun آمیخته ای از روح و روان و روحانیت و زیبایی و تمایزات موزیک چین با ارزش ها، اعتبار، قدرت و عظمت ارکستر سمفونی غرب است که دلها را می لرزاند، و پیروزی فرشته را بر اهریمن نشان میدهد.
چین زمانی سمبل سرزمین ملکوت خدایی، ماهیت و وجود خدایان و فناناپذیری و زندگی مسالمت آمیز و فرهنگ بودائیست همراه با موزیک، داروهای گیاهی و رقص که همه هدیه ای از سوی بهشت برای مردم بود ولی سیستم تازه این هارمونی میان بهشت و زمین را تهدیدی برای زیستن می داند و اینک داستان هایی که در شوی شن یون نسل به نسل منتقل میشود، در صحنه های بزرگ امریکا، اعتبار و شأن و قدرت این خصوصیات و هدایای بهشتی را مشخص و تثبیت می کند بزرگترین منتقدان هنری امریکا درباره این شو نظر داده اند.
ایرانیان در طی چند سال اخیر با علاقه به دیدن این شوی بزرگ در نقاط مختلف امریکا به ویژه کالیفرنیای جنوبی رفته اند چون همه ایده آل های ایرانیان، از رقص های زیبا، موسیقی دلنشین، آمیختگی قصه های پر راز و رمز با بازیگران روی صحنه و ویدیوهای پشت صحنه در آن جای دارد و هزینه سنگینی که برای تهیه آن بکار میرود، بدلیل استقبال پرشور مردم جبران میشود.

***

این شوی زیبا از 24 مارچ در جنوب کالیفرنیا آغاز شده و تا 30 اپریل 2017 ادامه دارد.
ایرانیان می توانند از طریق وبسایت و تلفن زیر تا بلیط ها سولداوت نشده اقدام کنند چون این شو در کوستامسا، لانگ بیچ، دان تاون لس آنجلس، هالیوود، کلیرمانت، تاوزند اوکس، سانتاباربارا، سن لوئیز اجرا می شود و برای تهیه بهترین صندلی ها با کد May17 تماس بگیرید.

Shenyun.com/LA
800-880-0188

در هفته های آینده درباره جزئیات تازه این شو خواهیم نوشت.

1544-8

1544-6

A monkey born from a stone acquires supernatural powers through Taoist practices. A young woman becomes an honorablewarrior.Thedeathofareveredgeneralinspiresloyaltytogenerations. These are some of the more than 20 Chinese tales told in ShenYun 2017, an all-new spectacular from the non-profit ShenYun Performing Arts. The show will appear in six Southern California theatres in Los Angeles, Long Beach, Costa Mesa, Thousand Oaks, and Claremont. Tickets are on salenow.
Since 2007, more than five million people in 30 countries on four continentshave enjoyed Shun Yun. In 2016, the show sold out all 31 performances in the Los Angeles area. A new production is created each year, performed by five touring companies traveling theglobe.
Sixty authentically costumed dancers and a 40-piece orchestra perform before a 30-foot interactive video screen as transformations of time and location materialize. Authentic sounds of imperial courts and folk songs handed down through the generations accompany visits to ancient dynasties such as the Tang and the Qin, the mountains ofTibet, the shores of a Dai village and the sprawling plains of Mongolia.
The ShenYun Orchestra combines the spirit, beauty and distinctiveness of Chinese music with the precision, power and grandeur of the Westernsymphony orchestra.
China was once known as the Divine Land where deities and mortals coexisted peacefully. The culture of the Buddhist, Taoist and other disciplines along with calligraphy, music, medicine, attire and dance was said to be a gift from the heavens. Today, the Communist regime treats traditional ideas of harmony between heaven and earth as a threat to its existence. The stories oncehanded down from generation to generation have been altered to support state propaganda. but are brought to the American stage with dignity andpower.

1544-7

1544-5