1368-47

 

«شکیلا» اولین خواننده ایرانی است که1368-48 بعنوان یکی از رأی دهندگان کمیته گرامی Grammy Awards برگزیده شده است. این رویداد افتخاری است برای جامعه هنری ایرانی که قدم بزرگ دیگری بسوی هنر بین المللی برداشته شده است.
ماجرای این گزینش از آنجا آغاز شد،که بدنبال تلاش شکیلا برای خواندن یک اثر به زبان انگلیسی و ارائه آن درجامعه امریکایی سرانجام یک ترانه سرای امریکایی در سن دیه گو با شنیدن صدای شکیلا، ترانه زیبایی با معنا و مفهوم خاص سروده بنام  Fall away  که درواقع معنای همان آهنگ معروف «نوایی» را داشت به او سپرد و آهنگ به سبک و شیوه Jazz Fusion  بلوز ایرانی و ترکی و بسیار مورد سلیقه جامعه امریکایی شد، بطوری که خیلی سریع در 2400 رادیو پخش شد و همین راه را بروی دروازه های تازه ای گشود و سرانجام شکیلا بعنوان اولین خواننده ایرانی درتاریخ گرامی دعوت شد و اینک خواننده محبوب ایرانی، این پیروزی بزرگ را با مردم و همکاران خود قسمت می کند ودر مراسم آینده گرامی رای او با اهمیت خاص، سرنوشت خوانندگان بین المللی را تعیین می کند.

1368-49

1368-50