a1727-44

a1727-49

a1727-45

جوان و نوجوان، میانسال و بزرگسال، عاشقانه آهنگهای شکیلا را می شنوند، با گوش ودل می شنوند و به او درود می فرستند، شکیلا از نسل جوان خوانندگان کلاسیک به حساب می آمد، صدایش، یک صدای جاودانه های موزیک را دارد، انرژی اش درحد نوجوانان امروز ایران است، نوجوان شیرازی، از مهارلوی شیراز که موزیک ویدیوی آینه دنیا ازآن نشئت گرفته، شکیلا را از خود می دانند، پدر و مادرها با احترام ازاو یاد می کنند، شمالی ها، برسر شکیلا و اینکه به سرزمین آنها تعلق دارد، با جنوبی ها رقابت می کنند ولی شکیلا برای همه اقوام ایرانی می خواند، وقتی آهنگهای فولکلوریک ایران را می خواند انگار زاده همه این سرزمین ها، این خطه ها و از میان همین اقوام آمده است.
درپشت صدای ماندنی و تاثیرگذار شکیلا، یک زن عاشق نشسته است که به سرزمین خود، به مردم خود عشق دارد، یک ارتباط روحی و احساسی عمیقی میان او و علی توانگر آهنگسازو تنظیم کننده بسیار قدرتمند و هنرمند وجود دارد. همین عوامل، این آهنگ را در سوشیال میدیا چنان گسترده کرده که رکورد برجای گذاشته است.
درفلسفه اندیشه نوین، باوری است که طبق آن با تمرکز برافکارمنفی یا مثبت، مردم می توانند تجربه های مثبت یا منفی را به زندگی خویش و یکدیگر وارد آورند و آن را تجربه کنند. این باور براساس ایده ای است که «مردم» و «افکارشان» هر دو از «انرژی» ساخته شده اند و از طریق فرایند «انرژی های همانند»، همدیگر را جذب می کنند از اینرو ، از آنجایی که درچند ماه گذشته به دلیل وجود «کورونا» انزوا بین مردم بخصوص درداخل ایران افزایش پیدا کرده، سعی ما در این بود که با توجه به قانون جذب، ترانه ای پیدا کنیم که درمورد اثر این قانون در زندگی مردم باشد. «آینه دنیا» انعکاسی است از جذب هرآنچه در فکر و زبان ماست در زندگی روزمره مان.

a1727-46

a1727-50

a1727-48

a1727-47

a1727-51