1338-58

 

1338-57

درحالیکه بعد از یکسال ونیم زحمت و تلاش یک اکیپ 1338-59بزرگ و حرفه ای از کارگردان صاحب نام و صاحب سبکی چون بهمن قبادی گرفته تا بازیگران سرشناس و برجسته ای چون بهروز وثوقی، مونیکا بلوچی و همچنین آرش و علی پورتاش ، فیلم فصل کرگدن آماده نمایش در امریکا بود و مقدمات آن فراهم شده بود، ناجوانمردان اینترنتی، دست بکار شده و کپی فیلم را روی فیس بوک ها، آنهم با کیفیت بسیار بدی قرار دادند.
این عمل همه خستگی یکسال و 1338-60نیمه را بر تن بهمن قبادی همچنان برجای گذاشت، او را خسته و دلزده در خود فرو برد و در این میان براستی عاملین این کار از خود نپرسیدند آیا حق یک کارگردان مردمی و نام آور ایران و موفق در عرصه های جهانی نیز چنین است؟ آیا با او هم باید اینگونه برخوردکرد؟
گرچه دوستداران بهمن قبادی و بهروز وثوقی در سراسر 1338-61جهان روی فیس بوک ها و سایت ها نوشتند که ما این فیلم را نخواهیم دید تا روزی که روی پرده سینماها بیاید و در آن لحظه برای آنها کف خواهیم زد.
این فیلم درترکیه، ژاپن و اروپا بمرور بروی پرده رفته و قرار است بزودی در امریکا هم روی پرده بیاید.