1666-1

1666-4

1666-5

1666-6

عکس روی جلد و این صفحات از آلبرت طبیبیان

شنبه شب 11 ماه می ضیافت مجلل بزرگداشت وقدردانی بیش از نیم قرن خدمات پزشکی دکتر ایرج دردشتی، که اخیرا بازنشسته شده، برگزار شد. در این ضیافت که از ساعت 30/7 بعد از ظهر تا ساعت 30/2 بامداد در منزل فرزندش فرد دردشتی صورت گرفت، بیش از سیصد نفر از همکاران پزشک، بیماران، افراد فامیل، نزدیکان و دوستان دکتر دردشتی حضور داشتند. این مراسم شامل شام، موسیقی و رقص، شو و نمایش، و سخنرانی در تجلیل از دکتر دردشتی بود.
در ابتدا پسر دکتر دردشتی ، فرد دردشتی که مهماندار و برگزارکننده این ضیافت در منزلش بود، به مدعوین خیرمقدم گفت و سپس از پدرش تجلیل کرد و افزود که همیشه به داشتن چنین پدری فخر و مباهات میکرده است. سپس دختر دکتر دردشتی، کتی دردشتی، ضمن یک سخنرانی گفت که در طول 25 سالی که درمطب پدرش با او همکاری میکرده از او چیزهای زیادی آموخته وهمواره محو خدمات و توجهات بیش از اندازه پدرش به بیماران خودش بوده است.
آنگاه دکتر شهین دردشتی، همسر دکتر دردشتی، به حاضرین خوش آمد گفت و تاکید کرد که از ابراز احساسات گرم و بی شائبه و بیش از انتظار بیماران شوهرش پس از اعلام خبر بازنشستگی او دچار شگفتی شده است. سپس گفت که از جانب خودش و همسرش به داشتن فرزندی مانند فرد افتخار می کند، و از اینکه برگزاری برنامه آنروز را بعهده گرفته نهایت تشکر را دارد.
وی پس از آن سخنرانان میهمان را به ترتیب ذیل به پای میکروفون فراخواند.
ابتدا دکتر سعید مصطفوی که در زمینه دوستی و همکاری سالهای متمادی با دکتر دردشتی داشته صحبت کرد، و از حذاقت او بعنوان یک پزشک متخصص بیماریهای قلبی و توجهی که به بیمارانش داشته تقدیر بعمل آورد.
بعد خانم هما سرشار، ژورنالیست بنام، ضمن سخنانی گفت که او وهمسرش برای سالها دوست خانوادگی دکتر دردشتی و همچنین از بیماران او بوده اند. وی طی قدردانی از رفاقت و طبابت او گفت که چون میداند که دکتر از شعر خوشش می آید، یک قطعه شعری را که به همراه داشت قرائت کرد.
و سپس خانم مولود زهتاب، سخنور برجسته، که خود از بیماران دکتر دردشتی بوده، از سجایای اخلاقی او بعنوان یک انسان و یک طبیب سخن گفت.
آنگاه نوبت به آقای مهدی بابا اف، از اقوام نزدیک و از بیماران دکتر دردشتی رسید، وی که بدون اطلاع قبلی وبدون آمادگی فی البداهه به سخنرانی دعوت شده بود، از اینکه پس از افرادی چون هما سرشار و مولود زهتاب نوبت صحبت به او رسیده بود، در این مورد شکسته نفسی کرد و سپس از شناختی که برای سالهای دراز از دکتر دردشتی بعنوان یک عضو فامیل و یک پزشک معالج داشته سخن گفت.
پس از سخنرانی ها خود دکتر دردشتی پای میکروفون رفت وضمن تشکر از حضور و ابراز احساسات مدعوین اظهار داشت که خود او هم پس از بازنشستگی برای بیمارانش بسیار احساس دلتنگی می کند.
پس از سخنرانی ها نوبت به موسیقی، رقص و اجرای شو رسید که تا ساعت 30/2 صبح ادامه داشت. یکی از افرادی که اجرای شو کرد یک دخترخانم هنرمند بلوند امریکایی بود که با آرایش، لباس و لهجه خاص مریلین مونرو آهنگ تولدت مبارک را به سبکی که او روی صحنه برای پرزیدنت جان اف کندی خوانده بود اجرا کرد. البته بجای مستر پرزیدنت گفت دکتر دی!

1666-7

1666-9

1666-8

بیوگرافی دکترایرج دردشتی
دکترایرج دردشتی، پزشک حاذق قلب وبیماریهای داخلی، پس از بیش از نیم قرن طبابت در ایران و امریکا، اعلام بازنشستگی کرد. اعلام این خبر موجبات دلتنگی هزاران تن از بیماران او را که برای مدت مدیدی با کاردانی پزشکی و انسانیت والای او مانوس بودند فراهم آورد.
دکتر ایرج دردشتی، پزشک امراض قلبی و بیماریهای داخلی، تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به پایان رسانید و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. در همان دوره (در سال 1965) وی به اتفاق همراهانش اقدام به ترجمه و انتشار کتابی تحت عنوان طب داخلی کرد. پس از آن به تقاضای دانشجویان همان رشته کتاب طب اطفال را به رشته تحریر در آوردند. دانشجویانی که در رشته طب اطفال امتحان می دادند از این کتاب برای یادگیری استفاده میکردند.
کتاب طب داخلی آنها در سال 1965 بعنوان بهترین کتاب سال در ایران شناخته شد که موفق به دریافت جایزه و لوحه سپاس از دست محمدرضاشاه پهلوی آریامهر گردید.
دکتر دردشتی پس از پایان دوره پزشکی در دانشگاه تهران برای انجام خدمت نظام وظیفه به سپاه بهداشت اعزام شد. او جزو سه نفری بود که براساس نتایج امتحانات سپاه بهداشت حق داشت که امتحان محل خدمتش را انتخاب کند. او استان گیلان را انتخاب کرد و به همراه همسرش عازم آن دیار شد.
پس از اتمام خدمت وظیفه دکتر دردشتی برای ادامه تحصیل عازم امریکا شد و دوره های تخصصی دربیماریهای داخلی و قلب را دربیمارستانهای نیویورک گذراند و موفق به اخذ بورد تخصصی درهر دو رشته گردید. وی پس از اتمام تحصیلات به ایران برگشت و درهمان ابتدای کار بدلیل تخصص ویژه ای که داشت با سمت رئیس بخش قلب دربیمارستان رضا پهلوی مشغول به کار شد.

1666-10

او به طور همزمان مطب شخصی خود را افتتاح کرد و بعنوان پزشک بیماریهای قلبی شروع به ارائه خدمات پزشکی نمود. وی درزمانی که دربیمارستان رضا پهلوی کار میکرد، بخاطر دانشجویانی که در رشته های قلبی دوره می دیدند، کتابی تحت عنوان تشخیص بالینی بیماریهای قلبی نوشت. پس از آن به خاطر نبودن کتابهای کافی در زمینه نوارهای قلبی کتاب دیگری تحت عنوان الکتروکاردیوگرافی را به رشته تحریر در آورد. تخصص دکتر دردشتی در آن زمان در ایران بسیار غنیمت بود و طبابت او مورد استفاده شدید بیماران قرار داشت.
پس از انقلاب سال 1979 در ایران دکتر دردشتی به همراه خانواده اش به امریکا کوچ کرد، در لوس آنجلس اقامت گزید، و کار طبابت را در مطب شخصی و بیمارستانها از سر گرفت. حضور این پزشک در لس آنجلس برای توده انبوه ایرانیهایی که به امریکا مهاجرت کرده بودند بسیار غنیمت بود.
خدمات پزشکی دکتر دردشتی چنان شایان بود که در سپتامبر سال 2009 از جانب کانون بین المللی کاردیولوژیست ها بعنوان کاردیولوژیست ممتاز در لس آنجلس برگزیده شد.
او ضمن ارائه خدمات پزشکی در لس آنجلس کتابی بنام خاطرات یک پزشک را منتشر کرد و سپس کتاب دیگری تحت عنوان صد سئوال و جواب درباره کلسترول را به چاپ رساند که در اختیار بیمارانی که به او رجوع میکردند قرار میداد. کتاب دیگر او جلد دوم خاطرات یک پزشک بود که درسال 2016 توسط شرکت کتاب در لوس آنجلس منتشر شد. این کتاب صرفنظر از خاطرات پزشکی اش شامل بخش هایی از گفتگوهای او با برخی از بیمارانش است.
دکتر دردشتی بعد از بیش از نیم قرن طبابت مستمر تصمیم به بازنشستگی گرفت و اکنون بهمراه همسرش (دکتر شهین دردشتی)، و درکنار دو فرزندش (کتی و فرد) و دو نوه اش مادلین و ماکسیمسر در لس آنجلس اقامت دارد. وی دوران فراغت را صرف هنر نقاشی می کند و این هنری است که او برای سالهای مدید به آن اشتغال داشته است.

1666-11