1712-36

حتی کرونا وایروس هم هالیوود را ازعشق و عاشقی باز نداشته است، ضمن اینکه توقف فعالیت ها، سبب گردیده تا بعضی ها چهره واقعی خود را نشان بدهند و اینکه چقدرقدرت تحمل هم را زیریک سقف دارند و همچنین همین سکوت و رکود سبب شده تا خیلی ها به فکر عشق و عاشقی نباشند.

بن افلک و انادی آرماس

1712-37

بعد از دوسه هفته، عشق و عاشقی بن افلک و ستاره جوان سینما انا، داغ است و اطرافیان می گویند بن با تکیه به این عشق تازه خود را ازهرگونه اعتیادی دورساخته خصوصا که آنا حتی اهل سیگار و مشروب ساده هم نیست.

ازدواج پنهانی

1712-38

میشل ویلیامز 39ساله، خیلی بی سروصدا با نامزد کارگردان خود تاماس کایل 43 ساله خیلی بی سروصدا ازدواج کرده و اطرافیان ناگهان انگشتری شان را دردست شان دیدند ولی نکته مهم اینکه آنها در انتظار تولد اولین فرزند خود هستند و به همین جهت سریع وبی سروصدا ازدواج کردند.

30 سال زندگی عاشقانه

1712-39

کوکی جانسون نویسنده 61ساله می گوید من درست 30سال است با مجیک جانسون 60ساله زندگی میکنم وکمترکسی باوردارد که مجیک چقدر مرد رومانتیک و پراحساسی است و مجیک میگوید هیچ زنی بجز کوکی مرا این همه سال سرپا نگه نمی داشت.

ادرین برادی وهمسرسابق هاروی زیریک سقف

1712-40

سرانجام ادرین برادی بازیگربرنده اسکار46 ساله، با جورجینا چچن فشن دیزاینر43ساله، همسرسابق هاروی واینستین زیریک سقف رفته و بدون ازدواج رسمی، زندگی مشترکی را آغاز کردند.

بیل هدر و ریچل بیلسون

1712-41

هفته قبل بیل هدرکمدین معروف اعلام کرد به راستی عاشق ریچل بیلسون ستاره 39 ساله است و هیچ برنامه ای بجز ازدواج ندارند چون ریچل ایده ال ترین زن است.

جستین از جسیکا جدا نمی شود

1712-42

بعد ازآن جنجال تماس دستهای ستاره جوان فیلم تازه توسط جستین تیمبرلیک وجنجال آن در سوشیال میدیا جستین یک لحظه از همسرش جسیکا بیل وپسرش جدا نمی شود و خصوصا اینروزها به بهانه کرونا شب و روز را با آنها می گذراند.