1341-75

 

بیش از ده سال است که عباس شیرمحمدی 1341-76عکاس برجسته ایرانی و مدیر کمپانی پانورامیک ویژن، از مراسم باشکوه قسم ریاست جمهوری امریکا عکس تهیه کرده.
عباس شیرمحمدی که چند سال پیش تصاویر زیبا و حرفه ای او از مراسم قسم پرزیدنت کلینتون در مجله جوانان چاپ شد، امسال با 25 عکاس حرفه ای، این مراسم را پوشش داد وعکس هایی بسیار ماندنی از این رویداد تهیه کرد.
عباس شیرمحمدی، در این سالها بعنوان یک دوست و یک هنرمند مورد اعتماد روسای جمهوری امریکا شناخته شده است.