1517-19

عباس کیارستمی عزیز، کارگردان مطرح و افتخار سینمای ایران که برای معالجه سرطان مدتی پیش به فرانسه رفته بود، امروز در بیمارستان درگذشت و ما هنرمند و نابغه برجسته ایرانی دیگری را از دست دادیم.
به راستی بعضی انسان ها هر وقت که بروند زود رفته اند. درگذشت او را به همه دوستدارانش در ایران و جهان، خانواده محترمش و جامعه هنرمندان تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای همه صبر و شکیبایی آرزومندم.
گوگوش