1352-56

بنیاد فرهنگ در راستای تلاش مداوم خود برای بسط، توسعه و نمایش همه جانبه ساختارهای فرهنگ و هنر ایران، اینبار برنامه‌ای ویژه را تدارک دیده است تا در فضایی مملو از میهن دوستی و احترام به پیشینه فرهنگی ایران زمین، یکی از زرین ترین اوراق تاریخ فرهنگ و ادب ایران(شاهنامه فردوسی) از منظری تازه مورد کنکاش قرار گیرد.
این برنامه که «یک بعد ازظهر با فردوسی» نام دارد، با سخنرانی فریدون فرح اندوز درباره فردوسی و جایگاه والای این شاعر پارسی‌سرا به زبان فارسی در ساعت 5 بعد از ظهر روز نوزدهم ماه می سال جاری در سالن مجلل Radisson Hotel Newport Beach برگزار خواهد شد.
درک این نکته که شاهنامه فردوسی به عنوان سند افتخار ایرانیان که مجموعه‌ای غنی از اسطوره‌های حماسی و ملی ایران باستان را به نظم کشیده است، ما را وا می دارد تا با شناختی بهتر از آنچه حکیم توس در طول سی سال با ممارست و تحمل مشقات بسیار پشت سر نهاد تا این اثر جاودانه را خلق نماید، به عمق این شاهکار نظم پارسی نقبی فرای تاریخ بزنیم.
در این برنامه با شکوه فریدون فرح اندوز، با موضوعیت شاهنامه و زحمات فردوسی خواهد کوشید تا شناختی بهتر از این شاهکار را در اختیار حضار قرار دهد تا بیش از پیش بدانیم فردوسی در این بیت کوتاه از چه رویدادی سخن به میان آورده است.
بسی رنج بردم در سال سی                              عجم زنده کردم به این پارسی

Sunday, May 19, 2013   5 to 7 p.m.
Radisson Hotel Newport Beach

با پذیرایی چای و شیرینی / 25$ بلیط ‌ 
تهیه بلیط:

www.farhang.org

1352-57