1348-47

علی پورتاش بازیگر پرتوان وشناخته شده تئاتر و تلویزیون، برای اولین بار در نمایشی به نویسندگی وکارگردانی هوشنگ توزیع بروی صحنه میرود.
«آچمز» نام کار جدید تئاتری کارگاه نمایش 79 است، که هوشنگ توزیع، نمایشنامه نویس موفق و صاحب سبک تئاتر ایران تمرین های آنرا اینروزها در محل «خانه فرهنگ و هنر ایران» انجام میدهد.
در این کار، علی پورتاش، شیلا وثوق ورکسانا رستگار، درکنار هوشنگ توزیع بازی دارند.
هوشنگ توزیع در این باره می گوید:
نمایش «آچمز» نه تنها برای من یک کار تازه و متفاوت با کارهای قبلی ام، از نظر فرم واجراست، بلکه برای بازیگران هم همین حالت را دارد.
برای مثال شخصیت های این نمایش برای تک تک  بازیگران از خود من گرفته تا علی پورتاش و شیلا وثوق و رکسانا رستگار، یک تجربه جدید است. تجربه ای سخت و پیچیده و توان فرسا! اما اگر به نتیجه برسیم، تجربه ای با ارزش،هم برای خود گروه و هم برای هنر تئاتر در لس آنجلس خواهد بود. ریسک آن زیاد است، اما پاداش آن هم – اگر موفق بشویم- عظیم خواهد بود. برای مثال اسم نمایش،«آچمز» اسمی است که متداول نیست، شاید طول بکشد که از طرف تماشاگران مورد قبول واقع شود ولی ترجیح دادم که اسم را عوض نکنم. همین طور خط قصه و شخصیت های این نمایش و اتفاق هایی که در مسیر داستان نمایش می افتد، از یک تازگی خاصی برخوردارند که هم میتواند خطرناک باشد و هم می تواند پاداش دهنده باشد. اما این فضای پر از ریسک و خطرناک قصه، می تواند عاملی بس سازنده باشد برای بازیگران نمایش. تا هرچه را که در توان دارند به کار بگیرند تا حد وسواس دقیق باشند.و از هیچ تلاشی در کارشان دریغ نکنند.
شاید کمی زودباشد که بخواهم از این کار جدید حرف بزنم اما، نوشتن متن «آچمز» برای من بیش از چهار سال طول کشید. در این مسیر، مو از ماست کشیده شده است!
درمورد اجراء، برای اولین بار از یک کارگردان جوان و خوش ذوق ایرانی، بعنوان کمک کارگردان بهره برده ایم بازیگران نمایش قبول کرده اند که تمرینات سخت و طولانی و هر روزه داشته باشند.
این نمایش چهار شخصیت دارد که هر چهار نفرشان یک جور، نقش اول هستند، و در آخر باید بگویم که هر کدامشان با عشق و تاکید بر حرمت کار تئاتر، قدم در این راه گذاشتند.
آچمز در ماه «جون»امسال بروی صحنه میرود واز هم اکنون اجراهای آن در شهرها وایالات دیگر امریکا وکانادا درحال برنامه ریزی هستند.

1348-48