1640-35

بدنبال پخش موزیک ویدیوی مشترک عارف و لیلا فروهر بروی سوشال مدیا مردم از سراسر جهان عکس العمل های جالبی انتشار دادند که بخشی از آنها را می خوانید.
کنسرت مشترک عارف و لیلا فروهر روز چهارشنبه 21 نوامبر در دالبی تیاتر لس آنجلس درست از ساعت 8 شب آغاز شده و 11 شب پایان می یابد.

1640-37

1640-36