1338-44

جمعه 15 فوریه در سن حوزه، یک کنسرت بزرگ 1338-90برگزار میشود که در آن فرشید امین خواننده معروف، سیامک جستان خواننده جوان ودی جی هانیبال، در اسکاتیش رایت سنتر بروی صحنه میروند.
این برنامه ویژه به مناسبت والنتاین دی تدارک دیده شده و بقولی همه عاشقان را زیر یک سقف می آورد.