1323-79

1323-81

بابك شكريان كارگردان جوان و تحصيلكرده ايراني در جامعه امريكايي،  بدنبال فيلم  موفق «امريكاي زيباAmerica so Beautiful»‌ اينك دومين فيلم خود را جلوي دوربين دارد و بزودي آماده نمايش ميشود.1323-77
تصاويري كه از نظرتان مي‌گذرد،  به صحنه هاي فيلم پشت دوربين تعلق دارد،  درعكس جمعي بابك شكريان كارگردان،  پرويز صياد بازيگر و فيلمساز سرشناس،  رضا سيكسوصفايي را در محل فيلمبرداري مي‌بينيد در تصاوير ديگر اردوان مفيد و رضا، سلماز، پرويز صياد را مشاهده مي‌كنيد.1323-76
پرويز صياد در اين فيلم كه به زبان انگليسي ساخته ميشود،  در طي فيلم به همين زبان حرف ميزند،  فيلم متن كمدي و اصطلاحا Dark Comedy  دارد كه خودشكريان نوشته است. رضا صفايي را خيلي ها با فيلم Circumstance به ياد دارند. سلماز نيكي كرماني،  يك چهره مستعد است و سرانجام اردوان مفيد،  بازيگر تواناي تاتر وسينما،  در فيلم نقش حساسي دارند.
بابك شكريان بعد از فيلم امريكا خيلي زيباست،  با شركت منصور و هوشنگ توزيع فيلم سينمايي زيادي از سال 2000‌ تاكنون ساخته است.
شكريان كوشيده كه اين پروژه از چشم همه دور بماند1323-75 تا فيلم آماده نمايش گردد،  ولي خبرنگاران جوانان سرانجام به تصاويري از فيلم دست يافتند.
مژگان پناه ياور شكريان در تهيه اين فيلم مي‌گويد،  فيلم از المنت هاي ويژه اي برخوردار است و تا امروز چنين فيلم ايراني ساخته نشده است.