1499-92

فیروز زاهدی پسرعمو و معاون اردشیر زاهدی سفیرایران در سازمان ملل، اخیرا کتابی تحت عنوان الیزابت من My Elizabeth نوشته و به بازار داده که به خاطرات شیرین او با لیز تیلور می پردازد.
فیروز والیزابت تیلور در سال 1976 با هم آشنا شدند و بسیاری او را شوهر نهم تیلور به حساب می آوردند، ولی فیروز زاهدی می گوید تیلور از من بزرگتر بود، با من صمیمی و نزدیک بود، ولی هیچگاه نقشه ازدواج در میان نبود. در اصل الیزابت تیلور مشوق من در عکاسی بود و بهترین تصاویر عمرش را هم به گفته خودش، من گرفتم.
فیروز در همان سالها الیزابت تیلور را با خود به ایران برد، به اصفهان و شیراز برد، او را با آثار تاریخی، سنت ها و رسوم ایرانی آشنا کرد، او را که خیلی زود دلبسته ایران شد، عاشق لباسها و پارچه های دستباف شد و زیباترین عکس ها را در آن زمان گرفت.
فیروز زاهدی 66 ساله، در بهترین سالها با الیزابت بود، شاهد ازدواج پسرش کریستوفر و رشد دخترش لیلا بود و اینک الیزابت در مارچ 2011 آخرین کریسمس خود را با فیروز زاهدی گذراند و زاهدی اورا بسیار مهربان، فروتن، عاشق فرزندان اش و آماده کمک به بنیادهای خیریه و مبارزه با بیماری ایدز معرفی می کند.

1499-93

1499-94

1499-95