1533-42

دکتررضا فدایی -سن دیه گو
Judge Larry Stirling قاضی معروف تاکنون ارزنده ترین خدمات را به امریکا و ایالت کالیفرنیا ارائه داده است.
کمتر کسی را می توان یافت امثال Judge Larry Stirling با این همه خدمات ارزنده نسبت به کشور خود. او چه در دوران جوانی و چه اکنون همیشه جزء پیش کسوتان در راه خدمت به سرزمین خود زبانزد عام بوده است.
آقای استرلینگ در سال 1950 از ایالت Ohio به San Bernardino کالیفرنیا نقل مکان کرد و در شرکت برق جهت خانواده خود مشغول بکار شد. در سال 1960 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و وارد دانشگاه ایالتی سن دیه گو شد و در سال 1964 بعنوان دانشجوی ممتاز در رشته علوم سیاسی تحصیلات خود را به اتمام رساند. در سال 1965 تصمیم گرفت وارد ارتش شود تا در این راه بتواند به کشور خود خدمت کند.
الگوی اصلی او برادرش بود که در جنگ ویتنام کشته شده بود. او وارد ارتش شد و پس از دوران فراگیری با درجه افسری به کشور کره که با امریکا در جنگ بود روانه شد. در این جنگ رهبری 500 نفر به عهده او بود. در این جنگ بی سرانجام تعدادی دوستان خود را از دست داد و پس از 20 سال خدمت بازنشسته شده و پس از آن که رهبری Special Forces را در ارتش بعهده داشت مجددا وارد دانشگاه شد و در رشته حقوق موفق به دریافت دکترای حقوق شد و وارد کارهای دولتی از جمله در سال 1969 مسئولیت Budget Advisor for Analyst برای امور مالی شهر سن دیه گو، آب و برق شهر سن دیه گو، اداره Police سن دیه گو، و سپس به عنوان Councilman و مقامهای دیگری مشغول خدمت شد.
بین سالهای 88-1980 او جهت نماینده سنا انتخاب شد و سپس در سال 1989 بعنوان قاضی محلی و دادگاه عالی برگزیده شد و پس از 14 سال در سال 2003 خود را بازنشسته کرد.
او هم اکنون در شهر سن دیه گو به عنوان یکی از برجسته ترین وکلا مشغول خدمت میباشد. همسر او هم خانم Linda Stirlingیکی از خانمهای موفق در این شهر بعنوان رییس بخش مالی یک شرکت مشغول کار میباشد.
مجله جوانان به هر دو آنها تبریک گفته و موفقیت بیشتری برای آنها خواستار است.

1533-43