1533-32

1532-38

نیکول صدیقی از میرش: درصورتی که توسعه دهندگان شهری در مورد طرح های خویش صادق باشند و مردم آن طرحها را رد نمایند، بنابراین آن طرحها عملی نخواهد گردید؟
میرش اظهار داشت در این رابطه با وی موافق است، زیرا اگر چنین ادعای غیرمنطقی وجود نداشته باشد، پروژه مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت. سپس شهردار اضافه کرد فعلا مسئله مورد توجه ارتفاع 375 فوتی بوده که محدوده شهر 45 فوت میباشد. در صورتیکه چنین طرحهایی اجرا شده بود مستثنی می گردد. برای نمونه چیزهایی شهر ما را مشخص نموده که تابلوهای تبلیغاتی در شهر ما وجود ندارد. تمامی تابلوهای تبلیغاتی هیلتون مانع دید وسعت ارتفاع گردیده است. هیلتون آنها را فضای باز و پارک مینامد که خود یک طرح گمراه کننده است.
درحقیقت این پروژه به ساختن برج مربوط گردیده و پروژه پارک نمی باشد.
پروژه هیلتون به مراحل قانونی لطمه وارد ساخته ودر حقیقت با گروهی مواجه می گردیم که خود را والاتر از دیگران میدانند و از اینروی خود را ملزم به پایبندی به قانون و مقررات نمیدانند. علاوه بر آن، آنان در صدد هستند مناطقی ایجاد نمایند که با شهر ما تناسب نداشته و ارتفاع آن هشت برابر میزان مجاز شورای برنامه ریزی میباشد. در حقیقت این پروژه از لحاظ محیط زیستی ناسالم بوده و معیارهای معماری را از میان برداشته و از اینرو می بایستی تسلیم خواسته های آنان شویم و انتظار داریم که شهروندان ما به اهداف و تبلیغات گمراه کننده آنان پی ببرند و همانطوری که میدانید جنوب کالیفرنیا با خشکسالی مواجه است و از شهروندان ما خواسته شده که در مصرف آب صرفه جویی نمایند و این درحالتی است که پروژه قبلی آنان در 2008 تصویب گردید و پروژه کنونی آنان نیز مناسب با محیط زیست و شرایط میزان آب شهروندان نمی باشد.

1533-33

فرشید شوشانی از چهره های محبوب جامعه ایرانی در بورلی هیلز می گوید حدود 40 سال است که در این شهر فعالیت دارد از اولین کسانی است که در انجمن شهر عضویت داشته به شهردار جیمی دلشاد کمک کرده، در برپائی پرشین اسکوئر نقش مهمی داشته و اینروزها می کوشد تا مجسمه کورش در سانتامونیکا نصب شود.
شوشانی داوطلبانه خدمت می کند و به بورلی هیلز علاقه و سمپاتی عمیقی دارد و با همه وجود درباره آن حرف میزند.
آقای شوشانی می گوید هزینه بسیار بالایی که این پروژه برای شهرداری و هزینه های انرژی در برخواهد داشت را یادآور میشوم. بخشی از مذاکرات که میان توسعه دهندگان و شورای شهرداری بعمل آمد، هزینه های مالی بود که شهرداری بدلیل این پروژه متحمل خواهد گردید.
شهرداری همواره به وجوه مالی نیاز دارد. برای نمونه، هشت سال پیش کمبود آب وجود نداشت، در حالیکه امروزه با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و برای این پروژه ها، می بایستی دو چاه آب جدید را ایجاد نمائیم که هر یک مستلزم 6 میلیون دلار هزینه است… می بایستی آبرا از درون زمین استخراج نموده و آنرا برای شهروندان به جریان بیندازیم. از اینرو 12 میلیون هزینه دو چاه آب بوده و توسعه دهندگان شهری ما نیز از پرداخت آن خودداری نموده و مالیات دهندگان می بایستی چنین هزینه های گزافی را متحمل گردند.
شهردار میرش درخاتمه این برنامه رادیویی، یادآور گردید که با توجه به تمامی جنبه های منفی این پروژه ماهیت مقدماتی و تاثیرات بالقوه آن میتواند در سایر شهرها، فراگیر شود. در صورتی که هیلتون در ایجاد چنین پروژه ای موفق گردد سایر توسعه دهندگان در سراسر شهر از آن تبعیت نموده و بطور منفی به شهرداری از لحاظ مالی و اداری تاثیر می گذارد.
امیدوارم که شهروندان شهر بورلی هیلز به تبلیغات میلیونی غیر منطقی آنان پی برده و این پروژه را مردود بدانند.
بورلی هیلز یکی از زیباترین شهرهای امریکاست، که 100 سال سابقه دارد و مردم ساکن این شهر با همه زوایای شهر، با رویدادهای شهر رابطه احساسی دارند. این پروژه از ده سال پیش گریبان بورلی هیلز را گرفته و اینک باید با رأی مردم بخصوص ایرانیان علاقمند به شهرشان که برای بعضی ها قدمت 40 ساله دارد، جلوی این پروژه را بگیرند.
درپایان از شهردار میرش سئوال کردیم که آیا وی غذای ایرانی دوست دارد؟
شهردار در پاسخ اظهار داشت به تمامی غذاهای ایرانی بویژه (ته دیگ) علاقه فراوانی دارد.

1533-34