1344-65

در آن روزهای دور که کوچینی در تهران پاتوق جوانان روشنفکر و اهل موزیک بود، همان کوچینی که ویدا قهرمانی ستاره سینما و شوهرش آنرا اداره می کردند و پایگاه پرواز بسیاری از ستارگان آواز آنروزها بود، ویدا قهرمانی را به فکر یک اجرای تازه انداخت، یک نمایش موزیکال در صحنه، که قصه شروع راک اندرول را با گروه بلک کتز با شهبال شب پره، فرهاد، ابی و شهرام وبسیاری از سوپراستارها بود. خوشبختانه هنوز ویدا سرپا و پر انرژی است و هنوز شهبال شب پره خلق می کند.
همین هفته قبل از بسکین رابینز رسیدا، یک دیدار خاطره انگیز رخ داد، ویدا قهرمانی بامهندس بهروز دماوندی،دیدارکرد که پدرش سالهای دور در ایران کوچینی را از ویدا وهمسرش خرید وحالا آمادگی دارد تا ویدا را در تهیه این نمایش متفاوت کمک کند. درعکس ویدا قهرمانی، مهندس دماوندی، ارتور خواننده معروف را ازدیدگاه دوربین مرتضی قمصری همکارمان می بینید.

1344-66