HaftHonar1.1

عارفانه
كنسرتي از سيما بينا و گروه ليان

شنبه 18‌ جون در رويس هال UCLA‌

‌فرهنگ فرهي
در تاريخ مي‌خوانيم كه تاج گذاري رضاخان سردار سپه مصادف با روز شنبه چهارم ارديبهشت بود مردمي كه رضاخان را ناجي ايران ديرينه و باستاني از گرداب هاي نا امني، هرج و مرج، ملوك الطوايفي و نفوذ بيگانگان مي‌دانستند از نخستين ساعات بامداد در مسير عبور كالسكه سلطنتي صف كشيده بودند و در انتظار ديدن شاه جديد سر مي‌كردند با هم از مراسم تاجگذاري احمد شاه در يازده سال پيش حكايت مي‌كردند.HaftHonar1.2jpg
از نخستين اقدام هاي رضاشاه برگزيدن سرگرد مين باشيان براي اداره ي موسيقي كشور بود سپس كلنل وزيري كه نزد دائي خود دكتر حسينعلي قزل اياغ به آموختن تار پرداخت و در نوزده سالگي نزد ياور آقاخان (صاحب منصب موزيك) نخستين دروس نت خواني را آموخت چندي بعد به زيرنظر كشيش مدرسه سن لوئي در تهران به فراگيري تئوري موسيقي ايراني پرداخت و طي يك سال و نيم رديف موسيقي ايراني را اززيرپنجه ي هنرمندان به خط نت در آورد.
علينقي وزيري به سال 1297‌ براي تحصيل راهي اروپا شد سه سال در مدرسه ي عالي موسيقي پاريس و دو سال در برلين درمدرسه عالي موسيقي آهنگسازي، آواز و پيانو را ادامه داد در سال 1303‌ شمسي به ايران بازگشت و در زمستانHaftHonar1.3jpgHaftHonar1.4jpgHaftHonar1.5jpgHaftHonar1.6jpgHaftHonar1.7jpg همان سال دركنار مدرسه موزيك كه دولتي بود  مدرسه موسيقي را به طور خصوصي براي آموزش موسيقي ايراني تاسيس نمود، وزيري علاوه بر تدريس با ايراد سخنراني و با ايجاد كلاب موزيكال (باشگاه موسيقي)كنسرت هاي متعدد و… براي احياي موسيقي ايراني در سطح علمي به فعاليت گسترده اي پرداخت. پژمان اكبرزاده مي‌نويسد مبارزات وزيري بنا بر التزام تاريخي در دو جهت كاملا متفاوت جريان يافت يكي در جهت موسيقي دانان فرنگي ما~ب وغرب گرايانه كه از موسيقي ايراني قطع اميد كرده اند و تنها موسيقي غرب را به عنوان موسيقي ملي قبول دارند و ديگري درجهت موسيقي سنتي كه شيوه ي ديگر را نمي‌پذيرفتند. در بسياري از مقالات و كتابها از جمله سرگذشت موسيقي ايراني روح الله خالقي نوشته است كه اين رديف ها مفقود گشته و تنها  نت دستگاه چهارگاه باقي مانده  كه وزيري آنرا ضمن دستخطي به كتابخانه  هنرستان هديه كرده است ولي سالها بعد موسي معروفي در مجله موزيك ايران (سال 11‌ شماره 10‌) اظهار نظر نموده كه وزيري آن جزوه را در اختيار او قرار داده وشيوه هاي وزيري در نوازندگي،‌ آهنگسازي،آموزش موسيقي و … موجب بروز مخالفت گروه ها و افراد مختلف با او شد.
استاد وزيري از سال 1307‌ تا 1313‌ رياست موسيقي دولتي  راكه بعدها  به هنرستان عالي موسيقي تغيير نام يافت به عهده گرفت و در سال 1313‌ به سبب اختلافي كه با رضاشاه پيداكرد به دستور او از كار بركنار شد كه بعد از رويدادهاي شهريور 1320‌ رياست اداره موسيقي كشور وهنرستان عالي موسيقي بار ديگر به وزيري محول شد و به موازات آن >اركستر نوين< را با همكاري روح الله خالقي در راديو تشكيل داد  و به منظور اصلاح برنامه هاي موسيقي راديو تشكيل داد و به منظور اصلاح برنامه هاي موسيقي راديو دست به اقداماتي زد.
در طول اين سال ها موسيقيداني پر آوازه  مانند روح الله خالقي، مصطفي پورتراب، منوچهر صهبايي، شريف لطفي، علي رهبري، هوشنگ كامكار، فريدون حافظي، هوشنگ استوار، سنجري، پرويز محمود گريگوريان، فرهاد مشكات ، گلنوش خالقي، امانوئل ملك اصلانيان، مرتضي حنانه، حسين ناصحي، ثمين باغچه بان، مصطفي پورتراب، احمد پژمان، لوريس چكنواريان ،حسين دهلوي، فرهاد فخرالديني، كامبيز روشن روان تربيت و تجهيز شدند و نوازنده هاي برجسته و بلند پايه ظهور كردند و موسيقي ايراني روح و هوايي تازه يافت و جوانان دوان دوان مسندهاي معتبر موسيقي را تسخير كردند كه از آن جمله اند گروه ليان و سيما بينا باگروهش.