و قصه ترانه‌های بیادماندنی ا‌ش…

همه لباس های گوگوش که ازسال 2000 در آغازفعالیت های تازه اش درصحنه کنسرت ها، موزیک ویدیوها به تن داشته و بجرات هزاران نفرآرزوی داشتن آنها را داشتند، اینک دریک اکشن بزرگ با همکاری کمپانی معروف امریکایی Bonhams از تاریخ 22 فوریه تا 3 مارچ بروی آن لاین ارائه میشود. 

عواید بیش از 176 قلم ازلباس تا کیف وکفش و دیگراقلام به بنیاد خیریه گوگوش بنام اپلب تعلق می گیرد تا برای کودکان بیمار، نیازمند و خانواده های محتاج اهدا شود. 

گوگوش سالها بود قصد داشت یک بنیاد خیریه بنیان بگذارد چون همیشه قلبش برای کودکان یتیم و بیمار و بی پناه و خانواده های فقیرمی تپید.