1358-23

1358-20

هفته گذشته همزمان با بزرگداشت روز پدر، بنیاد خیریه کودک، در هتل «ناتزبری فارم» لس آنجلس مراسمی برپا داشت تا کمک هایی جهت این بنیاد جمع آوری شود.
در این مراسم، یک لوحه سپاس به نادر رفیعی چهره معروف تلویزیونی و مدیر امید ایران اهدا شد که از زوایای مختلف دارای ارزش های خاصی بود از جمله اینکه برای اولین بار از داخل ایران، برای مسئول یک رسانه خارج چنین لوحه ای اهدا می شد.
نادر رفیعی درحال دریافت این لوحه گفت من تا امروز لوحه ها، مدال ها و تقدیرنامه های زیادی از مهمترین مقامات دریافت کرده ام، ولی این لوحه برایم  ارزش دیگری دارد، این لوحه بوی ایران من را میدهد چون این لوحه از داخل ایران، از سوی مسئولین این بنیاد در داخل و از سوی بچه های یتیمی که قلبشان طلایی و پراز مهربانی و خلوص است، میباشد، براستی بوی وطنم را میدهد، مرا شدیدا دچار احساسات کرده است. سخنان نادر رفیعی همه حاضران را دچار احساسات کرد و او را محاصره کردند.
تبریکی داریم برای نادر رفیعی عزیز و آرزوی اینکه روزهای پرشکوه تری را شاهد باشیم.

1358-19

1358-21

1358-22